103 let od bojů na Doss Altu

23. 9. 2021

Československá obec legionářská uspořádala v úterý 21. září 2021 ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky pietní akt u příležitosti 103. výročí vítězné obrany vrcholu Doss Alto, tzv. kóty 703, příslušníky československé legie v Itálii. Boje na Doss Altu v pohoří Monte Altissimo patří mezi nejslavnější bojová vystoupení našich legionářů. 

Pietní akt se uskutečnil v den 103. výročí bitvy v deset hodin dopoledne na Čestném vojenském pohřebišti Olšanských hřbitov v Praze, u Památníku obětí první světové války a československých legionářů. Právě zde, v půlkruhu kolem památníku, leží pochováni českoslovenští legionáři popravení rakousko-uherskými polními soudy pro své odhodlání bojovat za samostatný československý stát. Jejich ostatky byly do Prahy převezeny na počátku 20. let 20. století. Jsou mezi nimi i čtyři hroby legionářů – Antonína Ježka, Karla Nováčka, Jiřího Schlegla a Václava Svobody – kteří byli popraveni 22. září 1918, den po boji na Doss Altu, v němž padli do nepřátelského zajetí. Sedm legionářů – František Svoboda, Oldřich Trojánek, Josef Polák, František Havel, Alois Janků, Josef Kovář a Vavřinec Kříž – položilo život během boje 21. září 1918, dalších 31 bylo raněno. Padlí legionáři byli pochováni na hřbitově Malga Prato, odkud pak byly jejich ostatky převezeny do osária Památníku Castel Dante u Rovereta.

Bitva o Doss Alto nebyla významná z vojenského hlediska, z politického však velmi. Úspěch Čechoslováků byl již následující den uveden v denní zprávě vrchního velitelství italské armády, odkud se roznesl do celé Itálie a pak i zbytku světa. O následcích bojů o Doss Alto se v říjnu 1918 rozepsal také legionář Jan Laška, důstojník 34. čs. střeleckého pluku. Zde jsou jeho vzpomínky: „Po bitce na quotě 703 na jednom místě nalezeni dva naši bratři probodnuti – v bezprostřední jejich blízkosti leželi 4 rakouští vojáci také probodnuti. Odehrál se zde boj na život a na smrt, v němž útočící i obránci navzájem se pobili.

Pietní vzpomínky se zúčastnila řada čestných hostů: paní senátorka Miroslava Němcová, členka Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky, pan Martin Benda, místopředseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vtahy Zastupitelstva Hlavního města Prahy, podplukovník Pavel Kácl, vedoucí starší důstojník-specialista Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha, pan Milan Bachan, vedoucí Oddělní péče o válečné veterány Ministerstva obrany České republiky, generálmajor Miroslav Kocian, přidělenec obrany Slovenské republiky v České republice, pan Emil Kulfánek, místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu, pan Ladislav Lhota, zástupce České a slovenské obce dělostřelecké a paní Jindřiška Nevyjelová, výkonná tajemnice Masarykova demokratického hnutí. Pořádající Československou obec legionářskou reprezentoval místopředseda bratr Tichomír Mirkovič a bratr Viktor Šinkovec, vedoucí projektu Péče ČsOL o válečné veterány.

Po uvítání a položení květinových darů, které zajistili příslušníci Čestné jednotky z Posádkového velitelství Praha, vystoupili s projevem paní senátorka Němcová a bratr Šinkovec. O organizaci a moderování akce se postaral organizační tajemník ČsOL bratr Jiří Filip. Na závěr zazněla slovenská a česká státní hymna. Kromě zmíněných hostů a jejich doprovodů se akce zúčastnili i další členové vlasteneckých organizací, převážně z řad ČsOL. Všem jim patří dík za vzpomínku, kterou věnovali československým legionářům.

text: br. Petr Tolar

foto: ses. Marcela Tolarová