104. výročí bitvy u Zborova

7. 7. 2021

Pražské Ústředí Československé obce legionářské uspořádalo v pátek 2. července 2021 dopoledne pietní akt u příležitosti 104. výročí bitvy u Zborova. Akce se uskutečnila u památníku československých legionářů na Čestném pohřebišti Olšanských hřbitovů. Pozvání na akci přijali předsedové obou komor parlamentu, zástupci vojenské kanceláře prezidenta republiky, ministerstva obrany, armády a spolků. 

I přes deštivé počasí začala akce v deset hodin dopoledne proslovem organizačního tajemníka ČsOL Jiřího Filipa a následovalo kladení květinových darů, které zajišťovali příslušnice a příslušníci Posádkového velitelství Praha. Československé legionáře, kteří na zborovských pláních vydobyli slavné vítězství, připomínala čestná stráž členů ČsOL v historických stejnokrojích s praporem Ústředí ČsOL. Po položení věnců a kytic následovaly projevy předsedy Senátu Parlamentu České republiky Miloše Vystrčila, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka, primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba, poradkyně náčelníka Generálního štábu Armády České republiky brigádní generálky Lenky Šmerdové a předsedy ČsOL br. Pavla Budinského. Slavnostní okamžik doplnil také přelet bitevního vrtulníku Mi-24 z 22. základny vrtulníkového letectva.

Všem zúčastněným patří poděkování za účast a lze doufat, že v příštím roce, kdy si budeme připomínat již 105. výročí zborovské bitvy, bude účast ještě větší. Slavný výkon československých legionářů v bitvě u Zborova si zasluhuje naši pozornost a úctu.

text: br. Petr Tolar

foto: br. Michal Rak