28. říjen, den vzniku samostatného Československa

3. 11. 2021

Nejvýznamnější státní svátek, 103. výročí vzniku samostatného Československa si také připomněli členové Československé obce legionářské jednoty Kladno a to nejprve 28. října 2021 na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově společně s válečnými veterány a nejvyššími představiteli politického a veřejného života. Věnec za Československou obec legionářskou položil předseda br. Pavel Budinský a válečný veterán brigádní generál br. Miloslav Masopust. V televizním projevu ministr obrany Lubomír Metnar vyzdvihl statečnost československých legionářů, kteří se výraznou měrou zasloužili o vznik samostatného Československa. Tajemník ČsOL br. Jiří Filip zdůraznil, že naši legionáři sehráli zásadní roli při vzniku republiky, zejména legionáři v Rusku a jejich zásluhou byl uspíšen konec 1. světové války a tím zachráněno mnoho lidských životů. 

Ve 14:00 se konal pietní akt u pomníku obětí 1. světové války na náměstí Svobody v Kladně. S krátkým projevem vystoupila předsedkyně kladenské jednoty ČsOL ses. Eva Armeanová. Uvedla, že českoslovenští legionáři, kteří bojovali na ruské, francouzské, italské a srbské frontě sehráli velmi důležitou vojenskou roli a měli zásadní vliv na vytvoření společného samostatného státu Čechů a Slováků založeného na demokratických principech. Informovala také o vzpomínkové pouti na Slovensko, kde si delegace ČsOL a Ministerstva obrany České republiky připomněla pietními akty boje československých vojáků s Maďary v roce 1919 a uctila památku spoluzakladatele československého státu Milana R. Štefánika. V Dolním Kubíně byla odhalena Štefánikova busta, v Seredi socha legionáře a následovaly pietní akty u rodného domu M. R. Štefánika v Košariskách a u jeho mohyly v Bradle. Připomněla skutečnost, že v československých legiích bojovalo více než 7 000 Slováků, kteří se nesmazatelně zapsali do společných dějin vzniku společného státu. Věnec položila Eva Armeanová s novodobým válečným veteránem br. Ivem Bedrnou. Svíčku zapálili Stanislav Pítr, Jiří Skála, vzdělavatelka Sokola Alena Kottová, Hedvika Kučerová, Vlasta Kylichová, Tereza Kozelka Kimlová a Jitka Krňanská. Pietní akt byl ukončen minutou ticha. 

V souvislosti s připomenutím 100. výročí vzniku Československé obce legionářské a státního svátku 28. října jsme se sešli u stromu Svobody, památné lípy, která byla vysazena ke 100. výročí vzniku republiky na počest ruského legionáře Jana Bohuslava Kozelky, u pomníku ve Vodárenské ulici v Kročehlavech. Bratr Kozelka se v Kladně narodil, zemřel a je pochován na rozdělovském hřbitově. V letošním roce jsme si také připomínali 130. výročí jeho narození. Pamětní deska byla zhotovena později a vzhledem k tomu, že bratr Kozelka zastupuje všechny kladenské legionáře, naplánovali jsme slavnostní odhalení právě na 28. října, což nebylo možné uskutečnit v loňském roce v souvislosti s covidovým opatřením. Slavnostního vysazení lípy se zúčastnil jeho syn Vladimír Kozelka, jeho žena Terezia, dcera Vlasta Kylichová, členové kladenské jednoty, dále vnuk Milan Humml s manželkou Miloslavou, jejich dcerou čili pravnučkou a dvěma prapravnoučaty.

Odhalení pamětní desky se opět zúčastnili rodinní příslušníci J. B. Kozelky. Deska byla zakryta červenobílou látkou, protože právě červená a bílá patřily k barvám ruských legionářů, tyto barvy měli i na stužkách vojenských čepic. Předsedkyně kladenské jednoty ČsOL ses. Eva Armeanová připomněla výrazný a nezanedbatelný podíl legionářů při vzniku samostatného Československa a vyjádřila poděkování kladenskému primátorovi za poskytnutí finančních prostředků. Slavnostního odhalení se ujala dcera Vlasta Kylichová a vnuk Milan Humml. Květiny položily Vlasta Kylichová a Terezia Kozelka Kimlová. Svíčky zapálily rodinní příslušníci, členové ČsOL jednoty Kladno a zástupci Klubu přátel hornických tradic Kladno. 

Poslední pietní akt se konal na kladenském hřbitově. Věnec položila ses. Eva Armeanová a br. Ivo Bedrna. Rovněž byly zapáleny svíčky. I tento pietní akt byl ukončen minutou ticha. 28. říjen – náš nejvýznamnější státní svátek – byl kladenskými legionáři důstojně připomenut.

text a foto: br. Stanislav Pítr