76. výročí překročení hranic čs. tankisty u Sudic

16. 4. 2021

Ve čtvrtek 15. dubna 2021 se členové Československé obce legionářské jednoty Opava zúčastnili soukromého pietního aktu u památníku věnovaného československým tankistům a rudoarmějcům u obce Sudice na Opavsku. Památník připomíná příslušníky 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR, kteří v těchto místech překročili hranice českého Slezska a začali se podílet na osvobozování území dnešní České republiky. 

K překročení hranic československými tanky T-34 došlo 15. dubna 1945 v 10:30. Tankisté pod velením majora Vladimíra Janka byli zařazeni v sestavě sovětské 38. armády generálporučíka Kirila Semjonoviče Moskalenka. Válečný veterán Antonín Popovič (1924–2008) na tento den vzpomínal následovně.

Je typické jarní ráno. Krásně svítí sluníčko. Na obloze jen sem tam bělavý mráček. Třetí tankový prapor po krátkém dělostřeleckém přepadu vyrazil pod velením štábního kapitána Šrámka v 08:30 hodin ke zteči a překročil československo-polské státní hranice u polské vesničky Pietraszyn. Při přiblížení k čáře hranice jsem přepnul vypínač rádiové stanice na vnitřní hovorové zařízení tanku a oznámil osádce, že překročením potůčku vstoupíme na československé státní území. Řidič tanku desátník Peterka navrhl, abychom alespoň na chvilku sundali kukly. Povolil jsem, ale jen na chvíli – za jízdy tanku. Spodní střelec svobodník Slavoninec s tím nebyl spokojen. Na dlouhé rozjímání ale není čas. Terén je rozmoklý, je nutno pečlivě vybírat kudy postupovat, aby tanky neuvázly. Některé se toho přece jen nevyvarovaly. Z naší jednotky uvázly dva. Ostatní jim nemohly poskytnout pomoc. Musely postupovat maximálně možnou rychlostí a vést palbu ze všech zbraní. Bez vyzvání jim pomohli sovětští pěšáci, kteří natahali klády a pomocí nich byly uvázlé tanky vyproštěny. Po překročení mokřin jsme útočili rychlým tempem do mírného a táhlého svahu. Díky účinné palebné podpoře sovětských dělostřelců a letectva spolu se sovětskou pěchotou jsme rychle osvobodili české obce Rohov a Strahovice…

text: br. Petr Tolar

foto: br. Jaromír Dupal