79. výročí statečného boje československých parašutistů v Resslově ulici

18. 6. 2021

V rozpáleném dni, v pátek 18. června 2021 o desáté hodině dopoledne, se v pražské Resslově ulici uskutečnila tradiční pietní akce připomínající hrdinství sedmice československých parašutistů vyslaných do okupované vlasti se zvláštními úkoly. Díky obětavé podpoře domácích odbojářů se jim podařilo odstranit Reinharda Heydricha a splnit další náročné úkoly, než položili životy v boji s mnohonásobnou přesilou v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje. 

Pietní vzpomínku pořádal Vojenský historický ústav Praha a zúčastnilo se jí opět velké množství představitelů vlády, parlamentu, armády, církve, ambasád, úřadů, samospráv, organizací a spolků, jako i vojenských útvarů. Chybět pochopitelně nemohli ani zástupci Československé obce legionářské – předseda br. Pavel Budinský a válečný veterán br. generálmajor v. v. Miloslav Masopust. Společně s nimi šli položit věnec také zástupci České obce sokolské, starostka ses. Hana Moučková a člen Sokolské stráže br. Lukáš Křemen. Další členové ČsOL se k položení květinových darů připojili individuálně po skončení oficiálního pietního aktu. Jako vždy se akce setkala s velkým zájmem veřejnosti a mezi přihlížejícími bylo opět možné vidět lidi všech generací, kteří jsou hrdí na statečnost československých vojáků. Květinové dary byly položeny k pamětní desce nacházející se nad ventilačním otvorem krypty, který se stal symbolem posledního boje parašutistů v Resslově ulici. Pamětní deska z roku 1947 je dílem vynikajícího sochaře Františka Bělského, od jehož narození letos uplynulo sto let, a který během druhé světové války osobně sloužil u československých jednotek ve Velké Británii. Dalším pietním místem byly destičky se jmény odbojářů, které se nacházejí na místech naproti kostelu, kam byla jejich mrtvá těla po boji s Němci vynesena. I zde bylo možné najít mnoho květin, svíček a také zdobených kamínků s nápisy a podobiznami parašutistů.

V boji proti německým okupantům padli po sedmi hodinách boje na kůru a v kryptě kostela parašutisté nadporučík Adolf Opálka, velitel skupiny OUT DISTANCE, podporučík Josef Valčík, člen skupiny SILVER A, rotmistři Jan Kubiš a Josef Gabčík, oba členové skupiny ANTHROPOID, rotný Jaroslav Švarc, člen skupiny TIN, četaři Josef Bublík a Jan Hrubý, oba dva členové skupiny BIOSCOP. Den jejich hrdinské smrti – 18. červen – je dnes připomínán jako významný den České republiky, Den hrdinů druhého odboje.

text: br. Petr Tolar

foto: ses. Marcela Volfová