82. výročí německé okupace z března 1939

15. 3. 2021

Patnáctý březen patří k nejsmutnějším dnům naší novodobé historie. V roce 1939, před 82 lety, obsadily území Čech a Moravy oddíly německé branné moci. Nastalo šestileté období temna, kdy zemřely tisíce nejlepších československých vlastenců. Československá obec legionářská na ně nezapomíná, a proto pravidelně pořádá pietní shromáždění u sochy Tomáše G. Masaryka na pražských Hradčanech. 

Přesně před rokem se akce uskutečnila s početním omezení zúčastněných osob a s vyloučením veřejnosti. Bohužel, přetrvávající pandemie nemoci COVID-19 znamená, že se letošní vzpomínka musela uskutečnit za ještě přísnějších opatření. Na výzvu Ústředí ČsOL se k akci připojili delegáti státní samosprávy a institucí, ovšem každý tak učinil během dne samostatně, aby nedošlo k setkání většího počtu osob. Květinové dary tak k soše prvního československého prezidenta položili: první místopředseda Senátu Parlamentu České republiky pan Jiří Růžička, zástupce ředitele Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany České republiky pan Pavel Kugler, velvyslanec Německé spolkové republiky v České republice jeho excelence pan Christoph Israng. Krátce po poledni položil věnec za pořádající organizaci také předseda ČsOL, br. Pavel Budinský.

Jakkoliv se vždy jedná o bolestivé vzpomínky, je třeba si připomínat i tato smutná výročí, jako upomínku na jejich oběti. Právě ve strašných dobách německé okupace se probudila morální síla českého a slovenského národa, jak dokládají tisíce odbojářů doma i v zahraničí. Posláním ČsOL je, aby se na tyto vlastence nezapomnělo.

text: br. Petr Tolar

foto: ses. Marcela Tolarová