9. Legionářský marš i přes nepřízeň počasí zaujal

2. 8. 2021

V sobotu 31. července se konal již 9. ročník tradičního Legionářského marše, který je oslavou československých legionářů a každoročně se koná na hoře Polední v Bystřici nad Olší u Památníku legionářů. Letos bylo oficiální zahájení v 10.00 hodin a nemohl chybět ani divadelní program, který byl věnován výročí zavraždění kněžny Ludmily. 

Br. Tomáš Krpel pak ve svém vystoupení krátce připomněl stoletou historii Československé obce legionářské a následovaly zdravice hostů, Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského, k přítomným promluvili farář církve evangelické pan Mojmír Blažek z Českého Těšína, br. Ferdinand Vrábel, člen Republikového výboru ČsOL a člen Nadácie M. R. Štefánika z Bratislavy, pan Jiří Parma z Matice slezské Těšínské oblasti a paní Věra Byczanská předsedkyně KČT Třinec. Po projevu předsedy Jednoty ČsOL ve Frýdku-Místku br. Petra Majera následovalo ocenění, za zásluhy a obnovu legionářských tradic, které předal členům frýdecko-místecké jednoty ČsOL a za zvuků Husitského chorálu byly položeny kytice k obelisku generála Josefa Šnejdárka.

Přítomné zaujalo krátké vystoupení členů jednoty ČsOL věnované 1 100. výročí zavraždění kněžny Ludmily, ale také měli možnost si prohlédnout instalovanou výstavku dalším výročím našeho regionu, 110. výročí narození kronikáře, učitele a spisovatele Karla Gaury, a také významné osobnosti Těšínska paní Marty Rulfové, autorky knihy „Slzy pro Těšínsko“.

Přesto, že počasí letos akci nepřálo, účast byla hojná, sešlo se 241 registrovaných účastníků, z celé ČR i ze zahraničí, a vše se neslo v přátelském duchu. Ani letos nechyběl „Šnejdárkův groš“, který obdržel každý z účastníků, jež donesl kámen na Mohylu české státnosti, a Pamětní listy. Poměrně velký zájem byl o jubilejní razítko vydané ke 100. výročí založení ČsOL. U prezence byl dostatek dezinfekčních prostředků a kromě tradičního občerstvení, které připravila Matice slezská, byl poprvé přítomným nabídnut „vojenský guláš“. Organizátoři děkují za sponzorské dary a dotace Ministerstvu obrany ČR, Statutárnímu městu Frýdek-Místek a Ústředí ČsOL. Zvlášť děkují za pomoc Krajskému vojenskému velitelství Ostrava.

Další, v pořadí již 10. ročník, se uskuteční poslední červencovou sobotu v roce 2022.

text: br. Teodor Hybler

foto: br. Teodor Hybler, Josef Tymonek