Akce k připomínce 100. výročí odhalení pomníku v Modlanech

26. 8. 2021

V obci Modlany na Teplicku se v parku mezi kostelem a obecním úřadem nachází velký pomník věnovaný obětem první světové války z řad obyvatel okolních obcí, k jehož odhalení došlo v roce 1921. Text na deskách pomníku, s ohledem na jazykové zastoupení tehdejšího obyvatelstva pochopitelně vyvedený v němčině, připomíná 35 občanů z Modlan, 17 z Věšťan, 10 ze Srbic, 10 ze Zálužan, 8 z ze Suché, 7 z Kvítkova a 5 z Drahkova. Přesně po sto letech si občané Modlan a členové Československé obce legionářské připomněli jejich památku. 

Iniciativu ke zbudování pomníku dal německý sbor dobrovolných hasičů. Práce firmy Schaff und Buchner z Trnovan byly zahájeny na jaře 1921 a slavnostní odhalení proběhlo 21. srpna 1921. Celkové náklady na stavbu pomníku činili 60 000 Kč, proto se uskutečnilo několik sbírek a některé práce vykonali sami občané. Pomník přístupný ze tří stran kamenným schodištěm tvoří zvýšená podesta se sochou nahého antického hrdiny. V pravé ruce drží přílbu, u nohou má položený meč a u levého boku kruhový štít. Rekonstrukce se pomník dočkal v roce 2020 a zajišťoval ji pan Karel Kaliba.

V sobotu 21. srpna 2021, přesně sto let od slavnostního odhalení pomníku, se díky místostarostovi panu Petru Hubenému uskutečnila v Modlanech další slavnost. Místní občané i přespolní hosté si připomněli 100. výročí vzniku pomníku a pietním aktem uctili památku všech obětí první světové války. Přítomen byl senátor a primátor města Teplice pan Hynek Hanza, památkář Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem pan Jiří Bureš, zástupce Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem i zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu. Pozvání na akci přijalo i několik zástupců Československé obce legionářské – člen Republikového výboru ČsOL br. Jiří Vlasák, předseda Jednoty ČsOL v Ústí nad Labem br. Jaroslav Novák a předseda Jednoty ČsOL v Teplicích br. Petr Pípal. Akce se rovněž účastnili zástupci Ústředí Československé obce legionářské a České obce sokolské z Prahy, aby akci podpořili jako stráž státní vlajky. Člen Sokolské stráže br. Lukáš Křemen se v sokolském stejnokroji chopil role praporečníka a bratři Zdeněk Kubec a Petr Tolar stráž doplnili ve stejnokrojích rakousko-uherské armády (s ohledem na oběti uvedené na pomníku) a československé legie v Rusku.

Akci přálo počasí a proběhla ve velmi příjemném duchu. Velké poděkování patří všem organizátorům z řad modlanských občanů, zaměstnanců obecního úřadu a členům sboru dobrovolných hasičů, zvláště pak panu místostarostovi Hubenému.

Z akce vznikla také reportáž na YouTube kanálu obce Modlany, kterou můžete zhlédnout ZDE

text: br. Petr Tolar

foto: OÚ Modlany