Branné akce Jednoty ČsOL Ostrava 1 v uplynulém roce

7. 1. 2021

Jednotě Československé obce legionářské Ostrava 1 se v uplynulém roce podařilo i navzdory všem komplikacím vyplývajícím z nutných protiepidemických opatření úspěšně realizovat celou šňůru branných akcí pro školní mládež a také dva tradiční střelecké memoriály pro své členy a příznivce. Akce byly stejně jako v minulých letech finančně podpořeny Ministerstvem obrany České republiky a Ústředím Československé obce legionářské. 

Jednotou již dekádu pořádaný Zborovský závod branné zdatnosti se v roce 2020 uskutečnil hned šestkrát, avšak v pozměněné podobě. U příležitosti květnového 105. výročí účasti Roty Nazdar v bojích u Arrasu nesl tentokrát název „Arraský“, čemuž odpovídala i osvětová část závodu, věnovaná československým legiím ve Francii a obecně významu zahraničního odboje pro současnost. Jako první změřili v červenci své síly v sokolském a legionářském duchu účastníci letního tábora v rekreačním středisku Hadinka na Opavsku. Na tyto i další děti čekala překážková dráha, laserová střelnice, hod granátem na cíl, střelba ze vzduchovky, lukostřelba a další zábavné disciplíny. Druhý závod proběhl v rámci Mezinárodního dne dětí v Ostravě-Michálkovicích, kde se mládež mohla seznámit rovněž se základy první pomoci či sebeobrany, historickou vojenskou technikou apod. Třetí soutěž byla v půli září věnována výjimečně nikoliv žactvu, ale téměř pěti desítkám seniorů z Klubu důchodců Hlučínska. Na konci září a začátku října se pak závodilo na základních školách v Hrabyni a Dolní Lutyni, přičemž v druhém případě se vůbec poprvé závodu zúčastnili také žáci školy s polským vyučovacím jazykem. Jako poslední soutěžily v prosinci děti z Orlové. Do všech pěti závodů pro mládež se zapojily téměř čtyři stovky žáků prvních až devátých tříd.

Sami členové Jednoty a její příznivci všech věkových kategorií se dne 4. října 2020 utkali na V. ročníku střeleckého memoriálu genpor. Ing. Mikuláše Končického, dedikovaném památce našeho čestného předsedy, účastníka protinacistického odboje v řadách 1. československé samostatné tankové brigády v SSSR Mikuláše Končického (1925-2015), od jehož smrti loni uběhlo právě pět let. Tak jako v minulých letech bylo cílem memoriálu seznámit soutěžící atraktivní a zábavnou formou s osobností Mikuláše Končického a tradicemi II. odboje za národní osvobození na Ostravsku, popularizovat různorodou činnost naší organizace a získat mezi účastníky nové členy a sympatizanty. K tomuto účelu byla členy jednoty realizována soutěž sestávající ze dvou střeleckých disciplín – střelby ze samonabíjecí pistole na pevný mezinárodní pistolový terč ze vzdálenosti 15 m a ze samonabíjecí pušky na pevný troj-postavový terč ze vzdálenosti 25 m. Obvyklá turistická část memoriálu byla tentokrát vypuštěna. Akce proběhla na střelnici vlastněné Sportovně střeleckým klubem SSK 0061 v Petřvaldě u Karviné. Memoriálu se zúčastnilo celkem 21 soutěžících. První místo obsadil pan Marek Hulej.

Teprve v samém závěru roku, dne 13. prosince 2020, bylo možné uspořádat také XIII. ročník střeleckého memoriálu paraskupiny Wolfram, tradičně věnovaný památce vojáků vyslaných na sklonku roku 1944 exilovou československou vládou na území okupované vlasti s úkolem vyvíjet v prostoru moravskoslezských Beskyd partyzánskou a sabotážní činnost. Pro Jednotu Ostrava 1 je Wolfram, jediná paraskupina svého druhu vyslaná ze západu, významná nejenom pro své působení v našem kraji, ale také skutečností, že dva její příslušníci – Vladimír Řezníček (1919-2001) a Robert Matula (1918-2012) – byli do své smrti našimi členy. Bohužel ani tomuto memoriálu se nevyhnuly komplikace spojené s protiepidemickými opatřeními, kvůli kterým bylo nutné jeho realizaci několikrát přesunout a jež se promítly také na struktuře celé soutěže i skladbě soutěžících. Oproti předchozím ročníkům nebylo možné memoriál uspořádat pro žáky středních škol. Místo nich byli jednotou osloveni účastníci branných a střeleckých soutěží uspořádaných jednotou v minulých letech. Celkem 24 účastníků soutěžilo stejně jako v případě memoriálu Mikuláše Končického ve střelbě ze samonabíjecí pistole a pušky. Vítězem a šťastným držitelem poháru se stal pan Hynek Pietroš.

Poděkování patří na tomto místě všem členům jednoty, kteří se na realizaci závodů a memoriálů v pandemií značně ztížených podmínkách podíleli, jmenovitě br. Rostislavu Pečinkovi, dále pak panu Marcelu Žurovci a zvláště panu kpt. v. v. Janu Simčíkovi, bez jehož organizačních schopností a úsilí by žádná z akcí neproběhla.

text: br. Martin Lokaj

foto: kpt. v. v. Jan Šimčík