Branný den na Čihadle u Točné

13. 10. 2021

Vrch Čihadlo v blízkosti obce Točná je nejsevernějším bodem Brdské vrchoviny, na jehož nejvyšším bodě byl mezi 70. a 90. lety umístěn útvar protivzdušné obrany hlavního města. Dnešními pozůstatky jsou jen zpustlé betonové bunkry pohlcené travou, keři a stromy. A právě zde, ve snaze smysluplně prostor využít, uspořádala Městská část Praha 12 ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a klubem vojenské historie Deutschmeister Infanterie branný den pro rodiny a školní mládež. 

Akce na Čihadle se konala během neděle 3. a pondělí 4. října 2021. O dva týdny dříve jí ale předcházel úklid lokality v rámci akce Ukliďme Česko, do kterého se zapojili také členové Airsoft Praha s.r.o., kteří se v kulisách bývalého vojenského útvaru na Čihadle věnují svému koníčku. Díky tomuto úklidu bylo možné v relativně čistém prostředí přivítat stovky návštěvníků. K hojnému zájmu přispělo také příjemné počasí teplého podzimu.

Členové ČsOL a KVH Deutschmeister Infanterie se rozdělili na několik stanovišť. Na jednom seznamovali návštěvníky s vojenským arzenálem od 15. do 20. století, včetně ukázek střelby, na dalším předváděli palbu z britského šestiliberního rychlopalného kanónu, který byl součástí výzbroje i Československé samostatné obrněné brigády. Jiná stanoviště prověřovala fyzickou zdatnost malých návštěvníků – překážková lanová dráha, plížení pod „ostnatým drátem“, střelba ze vzduchovek s optikou, střelba z airsoftových zbraní (v režii Airsoft Praha s.r.o.) apod. Samozřejmostí byl také informační stánek ČsOL s letáčky a časopisy zdarma. Plnění různých – vědomostních i fyzických – úkolů mohli děti (i dospělí) zaznamenávat do listů, na která se jim udělovala razítka za úspěšné absolvování aktivity. Jedním z důležitých zastavení byl stánek Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet základní pomoc zraněnému a osvojit si pravidla, jejichž znalosti pak mohou pomoci zachránit lidský život.

Oproti nedělnímu odpoledni, během kterého se na akci vypravily hlavně rodiny s malými dětmi, bylo pondělí dopoledne věnováno školní výpravám. Nabídky nakonec využily dvě základní školy – ZŠ Jakutská Praha 10 a ZŠ Na Beránku Praha 12. Celkově se jednalo o více než 100 školáků, převážně deváťáků. Rozděleni do menších družstev mezi sebou soupeřili a soutěživost vedla k většímu nasazení a vzájemnému povzbuzování.

Po oba dva dny mohli návštěvníci při cestě na branný den využít Stezky svobody 1938-1945. Tato naučná stezka provází po místech dramatických historických událostí z let německé okupace a přibližuje příběhy lidí, kteří bojovali na naši zem. Stezku vybudovali členové KVH Deutschmeister Infanterie a Spolek pro Komořany za podpory MČ Praha 12 a ČsOL v loňském roce.

Poděkování za akci patří všem zapojeným subjektům i jednotlivcům, bez kterých se akce nedočkala úspěšného naplnění. A hlavně také všem, kteří si v neděli i pondělí našli cestu na Čihadlo a dali tak najevo zájem o podobné akce. Zvláštní poděkování patří Zdeňku Munzarovi a Jiřímu Charfreitagovi.

text: br. Petr Tolar

foto: br. Jiří Charfreitag