Bratr Josef Tyl stoletý

16. 4. 2021

Sté narozeniny oslavil válečný veterán, účastník domácího odboje za druhé světové války a člen Československé obce legionářské jednoty Olomouc 1, br. Josef Tyl. Ke skvělému životnímu jubileu mu popřál br. Viktor Šinkovec, vedoucí projektu Péče o válečné veterány ČsOL, který předal dárky za ČsOL i ministerstvo obrany. Připojujeme se ke gratulaci a přejeme hodně zdraví a životní spokojenosti. 

Josef Tyl se narodil 15. dubna 1921 v Olomouci. Ve svém rodném regionu se také během německé okupace zapojil do domácího odboje. Velkým vzorem mu přitom byl jeho vlastní otec, československý legionář z Ruska, který synovi často vyprávěl o bojích na Transsibiřské magistrále. Mladý Josef poslouchal vysílání zahraničního rozhlasu a v roce 1943 se mu naskytla příležitost zapojit se do boje proti okupantům na domácí frontě. Stal se členem odbojové skupiny „Petráš“, která na Olomoucku prováděla menší sabotáže, jako třeba překopávání telefonních kabelů a poškozování sloupů elektrického vedení.

V roce 1944 byla skupina prozrazena a mezi zatčenými se 9. září ocitl i Josef Tyl. Vytrpěl výslechy na olomouckém gestapu a byl odvezen do věznice v Kounicových kolejích v Brně. Jeho skupina vězňů byla 15. února 1945 převezena do věznice na Cejlu, odkud 8. března pokračovali vlakem do Prahy na Pankrác. Bratr Tyl vzpomínal: „Jeli jsme vagonem zvaným „ponorka“, kde bylo jen malé okénko nahoře, v celém prostoru byla tma. Ve vagonu prý přepravovali vězně odsouzené k smrti. Měl jsem tam černé myšlenky a otázky. Proč? Konec války již počítají i vězni na měsíce a nás vezou do neznáma? Přes okénko jsme slyšeli hlášení, že jedeme k Praze.“ Nepobyl zde však příliš dlouho a byl opět převezen, tentokrát do německého Bayreuthu, v Bavorsku. Pobyt v tamní věznici se vyznačoval bitím, ponižováním, špatným stravováním a otrockou prací.

Bylo mi sděleno, že budu souzen senátem Nejvyššího německého soudu z Berlína. Soud se konal 23. března. Byl jsem odsouzen na šest roků vězení. Tři spoluvězni byli odsouzeni na smrt. Byli však doma dřív než já, poněvadž je vezli vlakem do Mnichova na popraviště a cestou je osvobodila americká armáda,“ vypověděl bratr Tyl. Byl nasazen na kopání zákopů v okolí Bayreuthu a zažil i velký nálet na město ze 7. dubna. Město bylo 14. dubna 1945 obsazeno americkou armádou, která osvobodila politické vězně. Pro Josefa Tyla byla svoboda tím vůbec nejlepším dárkem k narozeninám.

text: br. Petr Tolar (s využitím vzpomínek br. Josefa Tyla)
foto: br. Viktor Šinkovec