Československá obec legionářská uctila padlé a oběti války na Olšanech

10. 5. 2021

Zástupci Československé obce legionářské v čele s místopředsedou br. plk. v. v. Tichomírem Mirkovičem, si na Čestném vojenském pohřebišti Olšanských hřbitovů v Praze připomněli památku obětí květnových bojů i osudy významných osobnostní naší vojenské historie. 

V zájmu dodržení protiepidemických opatření byli zástupci ČsOL, jimiž byl dále řídící tajemník ČsOL br. Milan Mojžíš, tajemník pro organizaci ČsOL br. Jiří Filip, vedoucí projektu Legiovlak br. Jiří Charfreitag a vedoucí projektu Péče ČsOL o válečné veterány br. Viktor Šinkovec rozděleni do více skupin, v nichž následně přistoupili k položení květinových darů a vzdání cti u pomníku 1. čs. armádního sboru v SSSR, pomníku vojáků Rudé armády, československých letců v RAF, policistům a četníkům, obětem pražského povstání, povstalcům a obětem z Prahy 4, vojákům bulharské armády a padlým příslušníkům branných sil Commonwealthu. Tradičně byla kytice položena na hrob velitele pražského povstání arm. gen. in m. Karla Kutlvašra, dále na hrob velitele československých jednotek u Tobruku a Dukly arm. gen. Karla Klapálka a rovněž na hrob generála Antonína Mikuláše Číly.

Navzdory tomu, že podobným způsobem se odehrály piety květnových výročí po celé naší zemi, nesnižuje to nic na skutečnosti, s jakou samozřejmostí instituce a spolky přistoupily alespoň komorně ke všem tradičním pietám.

text: br. Jiří Filip

foto: ses. Marcela Volfová, ses. Marcela Tolarová, ses. Zuzana Palová