Den legií v Blovicích

17. 7. 2021

Sobota 19. června 2021 na zámku Hradiště v Blovicích patřila legionářům. Těm z první světové války, ale i jejich pokračovatelům z druhé světové války a také dnešním „legionářům“. Československá obec legionářská si totiž letos připomínala 100. výročí svého založení a plzeňská jednota ve spolupráci s Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích uspořádala Den legií. 

Po založení ČsOL vznikaly její místní regionální jednoty a na západě Čech tomu nebylo jinak. K nejvýraznějším aktivitám bratrů z řad ČsOL patřily účasti na slavnostech, budování pomníků a pamětních desek a organizace Zborovských oslav či Dnů legií. Na tuto tradici navázala akce dnešní plzeňské jednoty ČsOL a blovického muzea na Hradišti.

Celodenní program nabídl návštěvníkům venkovní výstavy, kterými členové ČsOL připomenuli léta 1918-1920 a československé legionáře z Ruska, Francie i Itálie, právě jako léta 1939-1945 a příslušníky československé zahraniční armády ze západu, východu a středního východu. Největší expozice byla věnována československým letců sloužícím v britském Královském letectvu A opomenuta nebyla ani současná Armáda České republiky, jejíž výzbroj a výstroj byly rovněž představeny skromnou výstavou, která však přilákala nemálo zájemců. Mohli tak na vlastní oči porovnat vývoj vojenského vybavení v rozmezí sta let. Vystavené vojenské stejnokroje, výstroj a výzbroj si návštěvníci mohli vzít do rukou a doptat se přítomných členů ČsOL na jakékoliv informace. Podoby, v jakých bylo možné naše vojáky spatřit na frontách světových válek, představila také komentovaná ukázka. Kromě výstav a povídání o vybavení československých a českých vojáků nechyběla ani praktická ukázka prvků výcviku útočného oddílu 33. československého střeleckého pluku z Itálie, tzv. arditů. 

Jelikož se přímo naproti hlavnímu vstupu do blovického zámečku Hradiště nachází pomník obětí první světové války, nebylo možné zde uspořádat vojensko-historickou akci, aniž by nebyla jejich památka uctěna malým pietním aktem. Po poledni se tak u pomníku sešli zástupci ČsOL a muzea společně s panem starostou Zdeňkem Zelenkou a panem místostarostou Michalem Hodkem, aby společně položili k pomníku květiny. Čestnou stráž zajistili členové ČsOL v historických stejnokrojích ruských a italských legionářů. Ačkoliv se nejednalo o akci velkého rozsahu, přesto přitáhla pozornost řady návštěvníků dne legií a místních občanů.

Pro hlubší seznámení s tématy prvního a druhého odboje pak proběhla série přednášek v areálu muzea. Nejdříve br. Martin Marek přiblížil začátky samostatného československého letectva, které se zrodilo mezi legionáři v Rusku. Další přednáška byla opět o letcích, ale již o těch z druhé světové války. Br. Daniel Švec se věnoval československým letcům sloužícím v řadách britského Královského letectva. Nemohl se nezmínit i o blovickém rodákovi Karlu Bečvářovi, o kterém také napsal publikaci. Poslední přednáška byla věnována minulosti i současnosti ČsOL. Br. Petr Tolar nejdříve přiblížil stoletou historii a představil aktuální činnost členů legionářské Obce, br. Michal Rak se následně zaměřil na Edici pamětí ČsOL, ve které již vyšlo mnoho vzpomínek válečných veteránů. Na jeho přednes plynule navazoval křest pamětí ruského legionáře a blovického učitele Václava Valenty-Alfy, které pod názvem „Česká škola na Sibiři“ v roce 2020 vydala ČsOL ve spolupráci s rodinou a historikem blovického muzea Michalem Červenkou. Vlivem pandemie odloženého křtu knihy se ujal br. Rak, pan Červenka a vnučka Václava Valenty ses. Hana Krátošková, bez které by k vydání nikdy nedošlo. Namísto šampaňského byla kniha uvedena v život posypáním prstí z bojiště u Bachmače.

I přes celodenní horka, která patrně odvedla pozornost většiny lidí k bazénům a koupalištím, si cestu na den legií do Blovic našlo nemalé množství lidí. Na akci se podílelo několik sester a bratrů z ČsOL, členů jednot z Plzně, Chebu, Hradce Králové i Valašských Klobouk, stejně jako členové KVH Čeští RAFáci, a patří jim veliký dík. Bezchybná byla spolupráce s Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích, kterou zajišťoval pan Michal Červenka i Městem Blovice. Spolupráce mezi plzeňskou jednotou ČsOL a Blovicemi je během posledních let příkladná a Den legií v Blovicích to jen potvrdil. Pro plzeňské legionáře to však nebyla jediná akce, kterou si letošní 100. výročí vzniku ČsOL připomenou.

text: br. Petr Tolar

foto: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, br. Petr Tolar