Den válečných veteránů v Ostravě

18. 11. 2021

Oběti položené ve válečných konfliktech legionáři, odbojáři a také novodobými vojáky, uctily u příležitosti Dne válečných veteránů ostravské jednoty Československé obce legionářské účastí na pietním aktu, již tradičně pořádaném 11. listopadu Krajským vojenským velitelstvím Ostrava u Památníku Rudé armády v Komenského sadech. 

Po boku představitelů kraje, města a jeho obvodů, zástupců diplomatického sboru, bezpečnostních složek státu, armády a spolků vzdali našim veteránům hold položením květinových darů. Slova úcty všem, kdo bojovali za naši svobodu a hodnoty demokratické společnosti, následně zazněla v projevech náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáše Curyla, ředitele Krajského vojenského velitelství Ostrava plk. Jaroslava Medka a primátora Statutárního města Ostravy Tomáše Macury. Posledně jmenovanému předal na závěr vzpomínkového setkání předseda Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1 br. Martin Lokaj Pamětní medaili 100 let ČsOL, a to za dlouholetou vynikající podporu činnosti ČsOL a veřejných akcí přispívajících k udržování památky hrdinů trojího boje Čechů a Slováků za svobodu ve 20. století.

text: br. Martin Lokaj

foto: ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz