Den záchranářů v Ivančicích

25. 10. 2021

V neděli 17. října 2021 uspořádalo Středisko volného času v Ivančicích již 17. ročník přehlídky záchranných a bezpečnostních složek pod názvem „Záchranáři v akci“. V rámci doprovodného programu se do akce zapojili také členové Jednoty Československé obce legionářské Brno 2 a Klubu vojenské historie Moravský BiVoj. V dobových stejnokrojích představili široké veřejnosti vybavení, stejnokroje, výstroj a výzbroj československých legionářů z Ruska. 

Program záchranářského dne začal přílezem armádního vrtulníku Mi-171Š. Své vybavení a dovednosti představil Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství policie České republiky Jihomoravského kraje, Vězeňská služba České republiky, Kynologická záchranná jednota České republiky a mnoho dalších složek. V několika stáních si mohli návštěvníci vyzkoušet své znalosti zdravovědy, dopravních předpisů či tísňových linek. Vše bylo zaměřeno především na nejmenší návštěvníky. Ve stánku ČsOL si mohli osahat dobové vybavení, vyzkoušet oblečení či dotázat se na podrobnosti. Kromě ruských legionářů se mohli něco dozvědět také o ruské carské armádě, bílých jednotkách ruské občanské války či o zapojení žen do válečného dění. Na památku si pak všichni odnesli informační letáky věnující se historii československých legií.

text: br. Petr Tolar

foto: br. Tadeáš Kratochvíl