Doporučení předsedy k oslavám osvobození 2021

4. 5. 2021

Vážené sestry, vážení bratři, 

bude to již rok od 75. výročí vítězství v druhé světové válce na našem území, které navzdory rozsáhlým přípravám nemohly proběhnout a vzhledem k světové pandemii nemoci Covid-19 jsme byli nuceni vzdát hold našim osvoboditelům jen ve zcela minimalistickém provedení. Doufali jsme, že v roce následujícím se taková omezení již nebudou opakovat a budeme se moci při odpovídajícím programu a účasti veřejnosti setkat na místech paměti a poklonit se památce hrdinů, kteří za naši svobodu položili své životy. Bohužel tomu tak letos zdaleka nebude. 

Chápu všeobecnou únavu a osobní těžkosti, které provází tak dlouhé zásadní změny v našich životech, ale jako lékař si dovoluji apelovat na to, abyste přes pokračující rozvolňování nadále přísně dbali o zdraví své, svých blízkých a těch nejzranitelnějších z nás.

Jsem si také vědom, že jsme si mnohdy odvykli sledovat s plnou pozorností aktuální znění protiepidemických opatření, dovolte mi proto připomenout, že v současnosti se zakazují spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby. V přidružených výjimkách nadále nefigurují vzpomínkové a pietní akty, mějte to prosím na paměti při své přítomnosti na pietních místech.

Jsem si vědom toho, že v mnohých místech vás oslovili samosprávy či další instituce k připomínkám v individuálním režimu. Účast zástupců jednot na těchto akcích ponechávám plně na vašem uvážení. Znovu však na vás apeluji – myslete na své zdraví a nevystavujte se nadměrnému riziku.

Závěrem chci ještě pozdravit všechny válečné veteránky a veterány. Dovolte mi vám v těchto nesnadných časech popřát všechno dobré a hlavně pevné zdraví, abychom se mohli po odeznění pandemie opět setkávat. 

S legionářským pozdravem

Plk. v. v. MUDr. Pavel Budinský

předseda ČsOL

 

Covid Doporučení předsedy k oslavám osvobození 2021