Dvojkniha o československé domobraně v Itálii

8. 1. 2021

V úplném závěru roku 2020 vydala Československá obec legionářská publikaci, která se věnuje historii československé domobrany v Itálii, poněkud pozapomenuté součásti armády nové republiky, která se však zapojila do obrany jejích hranic během války s Maďarskou republikou rad.

Kniha se skládá ze dvou částí. Autorem první části je italský badatel Enzo Ciaraffa a nese název Čechoslováci na řece Olona – Etnická čistka paměti, která se nezdařila. Autor zde na počátku stručně přibližuje boj Čechů a Slováků za samostatnost a roli Milana Rastislava Štefánika v tomto procesu. Následně poslední boje na italské frontě a nástup epidemie španělské chřipky. Tento úvod je nezbytný k hlavní části textu, který se věnuje historii čs. hřbitova ve městě Solbiate Olona, kde byli pohřbení Čechoslováci, kteří v Lombardii na konci války a během formování domobrany zemřeli, často právě jako oběti španělské chřipky. Autor zde popisuje jeho vznik, postoj místních obyvatel i úřadů, ale také jeho fungovaní během fašistické diktatury v Itálii i nezájem čs. strany po komunistickém převratu roku 1948. Zaznamenán je také jeho zánik v roce 1964 v důsledku výstavby nových ubikací NATO. Text doprovází řada fotografií a italských archivních dokumentů, včetně seznamu všech pohřbených.     

Na přípravě českého vydání se podílel také Jozef Špánik, který je zároveň autorem druhé části knihy. Ta se zabývá stručnou historií čs. domobrany v Itálii, jejím formováním, velitelským kádrem, návratem domů či jejímu nasazení na Slovensku. Pozornost je také věnována pietním místům, která jsou s historií domobrany spojena. Kniha o 100 stranách tak přináší základní informace o této opomíjené části čs. vojenské historie a k dispozici je v Muzeu československých legií či na Ústředí ČsOL (Sokolská 33, Praha 2). 

 

ciaraffa cechoslovaci na rece olona spanik historie cs domobrany v italii obsah