Festival vojenských hudeb v Olomouci

14. 9. 2021

Po roční pauze se v Olomouci 27. a 28. srpna 2021 uskutečnil tradiční Festival vojenských hudeb. Olomouckým Horním náměstím se po oba dny nesla hudba vojenských kapel, kterou doplňovala například exhibice Čestné stráže AČR, ukázka psovodů Vojenské policie a prezentace útvarů Armády České republiky. Mezi největší lákadla festivalu patřilo vystoupení Vojenského uměleckého sboru Ondráš, Vojenské hudby Olomouc se sólistou Ondřejem Rumlem a koncert Ústřední hudby AČR se sólistkami Dashou a Lucií Silkenovou. 

Do programu Festivalu vojenských hudeb rovněž aktivně přispěla Jednota Československé obce legionářské Olomouc 1 „6. čs. střeleckého pluku Hanáckého“. Ve stánku jednoty se nacházela výstava exponátů spojených s prvním a druhým československým odbojem. Za velkého zájmu návštěvníků probíhaly komentované prohlídky pod vedením členů jednoty. V rámci výkladu byl kladen důraz zejména na slavnou bojovou anabázi 6. čs. střeleckého pluku „Hanáckého“ v rámci československých legií v Rusku, 1. československý armádní sbor v SSSR bojující na východní frontě, Československou samostatnou obrněnou brigádu ve Velké Británii a Čechoslováky v řadách britského Královského letectva (RAF).

U legionářského stánku se v průběhu festivalu zastavila taktéž řada příbuzných legionářů a účastníků druhého čs. odboje. Členové jednoty chotně poskytovali odbornou pomoc s hledáním informací o jejich příbuzných v odboji.

text a foto: br. Petr Žižka