I. legionářský pochod Františka Sasáka

15. 11. 2021

V sobotní mlhavé ráno 13. listopadu 2021 odstartoval ve Slatinicích I. ročník legionářského pochodu věnovaný francouzskému legionáři Františku Sasákovi. V 10:30 hod. se na dvě desítky lidí ze Slatinic, Olomouce a okolí sešlo na návsi u pomníku padlým v první světové válce a obětem okupace a u pamětní desky připomínající místní občany sloužící za druhé světové války v Royal Air Force. Akce se kromě členů Jednoty Československé obce legionářské Olomouc 1 a vedení obce Slatinice účastnili občané Slatinic, příbuzní po legionáři Sasákovi a příslušníci Sboru dobrovolných hasičů Vojnice a Slatinice. 

Legionářský pochod nese jméno po Františku Sasákovi, který byl desátníkem 21. čs. střeleckého pluku ve Francii. Narodil se 18. 8. 1895 a před narukováním do rakousko-uherské armády studoval medicínu. Na východní frontu odešel se Zeměbraneckým pěším plukem č. 15 (Landwehrinfanterieregiment Nr. 15). Upadl do zajetí u obce Lučky a následně vstoupil 21. 7. 1917 do čs. legií. Lodním transportem byl odvezen do Francie, kde byl 14. 11. 1917 zařazen k 21. čs. střeleckému pluku. Letošním 1. ročníkem Legionářského pochodu si připomínáme právě jeho zařazení k 21. pluku, od kterého uplynulo 104 let. František Sasák se bohužel nedočkal vzniku československé republiky, jelikož osm dní před jejím vznikem (20. 10. 1918) zemřel v polní nemocnici na následky zranění utrpěné v bitvě u Terronu.

Úvodního slova o významu dnešního legionářského pochodu se ujal hlavní organizátor br. Michal Sedlák, který je nejen členem výboru Jednoty ČsOL Olomouc 1, ale také členem zastupitelstva a radním v obci Slatinice. Po úvodním slovu nastala slavnostní chvíle. Nejdříve z rukou předsedy Jednoty ČsOL Olomouc 1 „6. čs. střeleckého pluku Hanáckého“ br. Tomáše Brenzy obdržel br. Michal Sedlák pamětní medaili „100 let ČsOL“ za neutuchající dlouhodobou činnost v ČsOL. Vzhledem k současné připomínce Dne válečných veteránů následovalo položení křížku s vlčím mákem k pomníku.

Po úvodu u pomníku na návsi ve Slatinicích obdrželi účastníci od starosty Slatinic Ondřeje Mikmeka na cestu koláč a vydali se na přibližně 10 km pochod. První zastavení bylo u místa dopadu Focke-Wulfu FW 190 F-8 („žlutá 8“, výrobní č. 931627) od 3. letky operačně výcvikové bitevní jednotky I./SG 152 z Prostějova. Pilot Oberfeldwebel Wilhelm Henning (nar. 25. 6. 1919) nalezl smrt v troskách svého FW 190 F-8 sestřeleného nad Slatinicemi 25. 8. 1944 v leteckém souboji s americkými Mustangy. Zbytky letadla i s ostatky pilota byly vykopány 7. 11. 1998. Části FW 190 F-8 byly uloženy v Leteckém muzeu ve Vyškově a ostatky Henninga pohřbeny na Německém vojenském hřbitově v Brně.

Druhou zastávkou byl památník věnovaný letcům, kteří zahynuli 10. 11. 1998 během letecké havárie bitevního vrtulníku Mi-24V od 331. letky bitevních vrtulníku z Přerova. Při návratu ze severoirského Aldegrove, kde probíhalo setkání elitních „tygřích“ letek Mini Tiger Meet, se vrtulník Mi-24V trupového čísla 0928 zřítil za špatného počasí u obce Slatinice. Při letu v oblacích došlo k poruše obou umělých horizontů, což nakonec vedlo ke zřícení vrtulníku zhruba 1 km západně od Slatinic v zalesněném svahu. V bitevním Mi-24V zahynul pilot a kapitán vrtulníku mjr. Vladimír Chromý, pilot mjr. Pavel Hurčík, pilotní operátor npor. Marek Józsa a palubní technik nrtm. Petr Cihlář. Před třemi dny uplynulé 23. výročí letecké havárie si účastníci pochodu připomenuli minutou ticha a položením křížku s vlčím mákem u pomníku tragicky zahynulých letců. Shodou okolností došlo u pomníku k náhodnému setkání s příbuznými palubního technika nrtm. Petra Cihláře.

Od památníku věnovanému zahynulým letcům se pokračovalo na vrch Velký Kosíř (442 m. n. m.), kde se nachází 28 metrů vysoká dřevěná rozhledna ve tvaru komolého kužele. Bohužel skrz silnou mlhu byl výstup na rozhlednu bezpředmětný. Přestávka na Velkém Kosíři byla alespoň využita k opékání špekáčků na místním ohništi. Z Velkého Kosíře nabral pochod směr zpátky do Slatinic. Čtvrtou zastávkou se staly duby knížete Jana II. z Lichtenštejna. Ke 40. výročí jeho panování byl na vybraných lesních revírech vysázen jubilejní háj o 20 dubech letních, 20 dubech zimních a 18 dubech červených. Duby letní a zimní symbolizovaly počet let panování a 18 dubů červených znamenal věk, kdy převzal vládu nad panstvím. Duby byly vysazeny pro výzkum sledování přírůstků stromů. K oslavě výročí byl v háji umístěn kámen s nápisem připomínající 40. výročí Jana II. z Lichtenštejna. Následovala cesta do kaple sv. Antonína Paduánského a po krátké přestávce vedly kroky účastníků pochodu na Malý Kosíř. Z vyhlídky na Malém Kosíři byl z důvodu nízké oblačnosti omezen výhled pouze na Slatinice a blízké okolí.

Již za šera přicházeli účastníci do cíle I. legionářského pochodu Františka Sasáka, kterým byla restaurace U Minářů. Posledním bodem celodenního programu byla prezentace knihy Za války: Slatinice 1939-1945 z pera historika Petra Žižky. Publikace pojednává o osudech pěti občanů Slatinic, kteří se zapojili do druhého čs. odboje. Domácí odboj reprezentuje ruský legionář a policejní inspektor Josef Mišák, popravený v září 1943 v berlínské věznici Plötzensee. Zbylé čtyři osoby spojily své osudy se zahraničním odbojem ve Francii a Velké Británii. MUDr. Jaroslav Marek působil ve Francii jako lékař v odvodní komisi v Paříži a Marseille a ve Velké Británii pracoval pro Čs. červený kříž. V rámci Royal Air Force sloužil zbrojíř Stanislav Havlíček (310. a 311. peruť), letecký mechanik – motorář Bernard Mišák (312. peruť) a radiotelegrafista/palubní střelec Josef Taláb (311. peruť), který padl 15. 4. 1942 při návratu z bombardovacího náletu na Dortmund. V závěrečné části se publikace věnuje obci Slatinice v letech 1939-1945. Publikace Za války: Slatinice 1939-1945 je k dostání za 200 Kč na Obecním úřadě ve Slatinicích nebo přímo u autora na emailovém kontaktu zizka62@seznam.cz. V případě zaslání poštou bude částka navýšena o poštovné.

text a foto: br. Petr Žižka