Kladenští legionáři si připomněli Den válečných veteránů

19. 11. 2021

V pondělí 15. listopadu 2021 v 11 hodin se konala pietní vzpomínka ke Dni válečných veteránů u pomníku obětí 1. světové války na náměstí Svobody v Kladně. 

Předsedkyně Jednoty Československé obce legionářské v Kladně ses. Eva Armeanová přivítala poslance Parlamentu ČR Vojtěcha Munzara, zástupce kladenského magistrátu tajemníka Zdeňka Slepičku a Gabrielu Havlůjovou, zástupce Sokolské župy Budečské starostu Miroslava Davida a vzdělavatelku Alenu Kottovou, ředitele SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše Kladno Petra Patáka, zástupce pedagogického sboru Romanu Vočkovu, Martinu Kubičkovou, Vladimíra Češpivu a jejich žáky. Nechyběli ani zástupci Klubu přátel hornických tradic Kladno ve slavnostních uniformách.

Na úvod pietní vzpomínky zazněla česká statní hymna, kterou zazpívali žáci a všichni přítomní. Předsedkyně kladenské jednoty ČsOL připomněla význam a historii Dne válečných veteránů a tradici nošení vlčího máku. Zdůraznila nutnost si válečné události připomínat, protože v současné složité mezinárodní situaci přibývá válečných konfliktů a opět umírají vojáci a to i vojáci České republiky. Také proto se členové ČsOL zapojili do sbírky finančních prostředků na podporu Vojenského fondu solidarity, který se stará o vojáky, jejich rodiny a sirotky v tíživých životních situacích. Každý, kdo do sbírky přispěje dostane jako poděkování květ vlčího máku s trikolórou. V Kladně si Den válečných veteránů připomínáme od roku 2012. Po krátkém projevu žákyně Leontýna Káralová přednesla báseň Johna McCrae Na polích ve Flandrech. Následovalo položení věnce, kytic a byly zapáleny svíčky. Svíčku zapálila dcera válečného veterána Ludvíka Darovce, Miroslava Čížková s tříletou vnučkou Jenny, Vladimír Carvan a Jiří Skála. Předsedkyně ČsOL Kladno poděkovala za účast a ocenila, že žáci přišli ve svém volnu, protože mají vzhledem ke covidu ředitelské volno a sami se přihlásili. I Leontýna si báseň připravila a šla ráda recitovat.

Při příležitosti tohoto významného dne předala předsedkyně kladenské jednoty ČsOL Pamětní minci ČsOL ke 100. výročí založení organizace Petru Patákovi a poděkovala mu za spolupráci, dále starostovi Sokolské župy Budečské Miroslavu Davidovi za podporu a šíření legionářských tradic. Starosta župy poděkoval a řekl, že si váží spolupráce s ČsOL, která trvá již od roku 1994.

Pietní vzpomínka byla ukončena minutou ticha. Všichni přítomní měli připnutý květ vlčího máku. Členové Jednoty ČsOL v Kladně se hrdě hlásí k odkazu svých bratří a nezapomínají. 

text: ses. Eva Armeanová

foto: br. Stanislav Pítr