Modré barety opět zaplnily druhé nádvoří zámku v Českém Krumlově

11. 10. 2021

V sobotu 2. října 2021 se do Českého Krumlova sjelo více než 120 bývalých vojáků, kteří v minulosti sloužili pod vlajkou Organizace spojených národů. Už po osmnácté se na druhém nádvoří státního hradu a zámku v Českém Krumlově uskutečnil slavnostní nástup těch, kteří před devětadvaceti lety poprvé opustili jedinou výcvikovou základnu Mírových sil OSN na území České republiky, aby zamířili k plnění nelehkých úkolů ve válkou zmítaných zemích bývalé Jugoslávie. Právě zde tehdy českoslovenští vojáci získávali v očích spojenců dnešní renomé, které mají vojáci Armády České republiky. 

Na chvíle, které provázely vojáky se světle modrými přilbami či barety, právě vzpomínal velitel 1. praporu, dnes brigádní generál, Karel Blahna. Ten také řekl: „V zahraničních misích se zrodilo trvalé dlouholeté nevšední přátelství, které přetrvává dodnes. Jasným důkazem toho je fakt, že se na každé setkání tady v Českém Krumlově těšíme a pravidelně se potkáváme.“

Velitel bývalé Výcvikové základny mírových sil OSN v Českém Krumlově brigádní generál Vladimír Trněný v projevu upozornil na blížící se 30. výročí od vyslání prvních modrých baretů do mise na území Balkánu a vyzval všechny ke spolupráci na přípravách oslav této události.

„Za práci, kterou jsme v zahraniční misi odvedli, se rozhodně nemusíme stydět. Místní lidé si na naši pomoc dobře pamatují. Nechali jsme tam dobrou vizitku,“ uvedl, mimo jiné, v projevu první místopředseda Sdružení válečných veteránů České republiky podplukovník Ladislav Sornas.

Se zdravicemi před účastníky setkání vystoupili také zástupce Československé obce legionářské Viktor Šinkovec a zastupitel města Český Krumlov Vojtěch Němec.

Za letošní velmi zdařilé setkání modrých baretů jistě patří poděkování organizátorům, které vedl předseda jihočeské organizace SVV ČR a předseda Jednoty ČsOL ve Vimperku, podplukovník., Vojtěch Plesník.

text a foto: br. Miroslav Šindelář