Na Vítkově uctili představitelé státu a spolků památku Neznámého vojína

10. 5. 2021

Vrcholným pietním aktem, jímž si v našem státě připomínáme vítězství nad nacismem v druhé světové válce, je pieta na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově, při kterém přítomní nejvyšší ústavní činitelé, představitelé spolků a váleční veteráni položením květinových darů uctí památku Neznámého vojína a tak vzdají hold všem padlým hrdinům a obětem, jež si světový konflikt vyžádal. 

Za přítomnosti prezidenta republiky, předsedů obou komor parlamentu a dalších představitelů se památce poklonil za Československou obec legionářskou její předseda br. Pavel Budinský v doprovodu místopředsedy ČsOL br. plk. v. v. Tichomíra Mirkoviče a dalšího válečného veterána druhé světové války br. genmjr. Miloslava Masopusta. Pieta, jež proběhla za přísných bezpečnostních a protiepidemických opatření se zkráceným programem se letos již podruhé konala bez přítomnosti veřejnosti.

Tajemník br. Jiří Filip se v sobotu 8. května účastnil za ČsOL piety u pomníku obětí druhé světové války na pražském Klárově, kde se v časových rozestupech a za tónů Večerky, zástupci institucí a spolků rovněž klaněli památce těch, kterým válka vzala to nejcennější, ale nepřipravila je o čest a lidskost.

text: br. Jiří Filip

foto: ses. Marcela Volfová