Návštěva kladenských legionářů v Army muzeu Zdice

30. 9. 2021

V sobotu 25. září 2021 zavítali členové Jednoty ČsOL v Kladně do vojenského muzea ve Zdicích. Prohlídka Army muzea byla naplánována k 100. výročí vzniku Jednoty ČsOL v Kladně. Zcela zaplněný autobus vyjel z Kladna v 9 hod. a v 10 hod. nás již čekal průvodce Ivan Herák, aby nás seznámil se všemi vystavenými exponáty. Poutavým a podrobným výkladem si získal zájem mužů i žen, starších i těch mladších. Nejmladším účastníkem byl sedmiletý Davídek, vnuk našeho dlouholetého člena Vladimíra Carvana. Prohlídka se nám velmi líbila, panu Herákovi jsme poděkovali, zatleskali a naši spokojenost zapsala Mirka Čížková do knihy návštěv. Na závěr se všech 53 účastníků společně vyfotografovalo a popřáli jsme muzeu mnoho spokojených návštěvníků. 

Toto muzeum založila parta nadšenců vojenské historie v roce 2005 v areálu původních zdických kasáren železničního vojska. Army muzeum seznamuje s vojenskou historií 20. století se zaměřením na druhou světovou válku a na vojenskou techniku. Většinu exponátů je možné si prohlédnout ve dvou halách, doplněných venkovní expozicí. První hala představuje exponáty počínaje obdobím ohrožení republiky v třicátých letech a pokračuje do období druhé světové války. Prohlídka začíná věrnou replikou československé pohraniční stanice a pokračuje výzbrojí a výstrojí vojáků předmnichovské československé armády. Prohlédli jsme si československé kulomety vzor 26 a vzor 37 a další zajímavé zbraně a předměty. Pozornost patřila také třem samostatným expozicím, které představují výstroj a výzbroj vojáků americké, a německé armády. Pan Herák nám ukázal americký benzínový sporák z roku 1944, který je funkční, takže při ukázkách se na něm vaří guláš. Dotazy se týkaly hlavně zbraní, ale i spojovací techniky a vybavení, které vojáci běžně používali jako např. jídelní tácy a předměty denní potřeby.

Ve druhé hale jsme si prohlédli expozice první světové války včetně rakousko-uherské armády, předválečné československé armády a sovětské armády. Obdivovali jsme např. tank T-34, dodge WC51, Halftrack a divizní dělo D44 85 mm sovětské armády, československá vozidla OT65, PV3S, Movag švýcarské armády a britský Land–Rover.

Muzeum jsme už navštívili, ale ne všichni, takže většina se těšila na vojenská historická vozidla, jako jsou např. motocykl Harley – Davidson, Jeep Willys, nebo třičtvrtětunka Dodge a nákladní vůz GMC, přes vzácnější kousky jako americký M-8 Greyhound a M3A1 Scout car. Do této kategorie se řadí i vyprošťovací Ford Canada, cisternové provedení vozidla GMC a těžký tahač Diamond. Další zajímavostí je sovětská těžká technika, samohybné dělo SU-100 a tank T-34. Někteří a některé z nás si vyzkoušeli jaké „pohodlí“ skýtá kabina historického vozidla. Průvodce Ivan Herák nás svým výkladem velmi zaujal a všichni jsme si uvědomili skutečnost, že s provozem muzea je spojeno mnoho práce. Nově získané exponáty se většinou nacházejí ve špatném stavu a na jejich renovaci a zprovoznění je potřeba mnoho hodin práce. Stejně náročné je udržet stávající techniku v provozuschopném stavu. A mnoho práce vyžaduje i běžný provoz muzea, údržba budov, venkovních ploch, úklid expozic a během otvírací doby zajištění průvodcovské služby. Všechny tyto činnosti jsou zajištěny výhradně prací dobrovolníků, bez jejichž nadšení by muzeum nemohlo fungovat. Stejně tak je třeba techniku doplnit lidmi, kteří musí být dobově oblečeni. Výstroj a výzbroj si každý člen klubu pořizuje na vlastní náklady.

Dozvěděli jsme se, že všechna vozidla jsou provozuschopná a účastní se různých vojenských a historických akcí. A nejen těch blízkých, jako třeba plzeňských Slavností svobody nebo Tankového dne v Lešanech, ale i náročnějších jako byly oslavy 70. výročí invaze v Normandii a akce SAHARA ve slovenském Záhorie. Muzeum rovněž pořádá tradiční akci „Písmena“, která se koná každý rok v září na kopci stejného jména nad Zdicemi a jsou při ní prezentovány dobové vojenské tábory, technika a bojové ukázky.

V dobré pohodě a náladě jsme pokračovali do Hořovic, kde jsme si prohlédli zámecké reprezentační a soukromé prostory. Do Kladna jsme se vraceli spokojeni, zážitky z těchto dvou akcí ještě umocnilo krásné slunečné počasí. Poděkování patří Ministerstvu obrany, hejtmance Středočeského kraje a ČsOL za poskytnutí dotace. Velmi si toho vážíme.

text: ses. Eva Armeanová

foto: br. Stanislav Pítr