Nová vysočanská ulice Piskáčkových

18. 10. 2021

Iniciativa A. společně s Městskou částí Praha 9, Československou obcí legionářskou a klubem vojenské historie Rota Nazdar představili ve čtvrtek 14. října 2021 veřejnosti novou ulici v Praze-Vysočanech, která nese jméno po rodině statečných sokolských odbojářů – Piskáčkových. 

Byť za slabého deště, sešlo se v nové vysočanské ulici, kolmé k ulici Na Břehu, několik desítek lidí. Stali se svědky slavnostního představení jména ulice, která od toho dne připomíná obětavost manželů Antonie a Jaroslava Piskáčkových a jejich jediného syna Miroslava. Ti bydleli v ulici Na Břehu, v čísle popisném 15, kde je jim od roku 2016 věnována pamětní deska.

Zaměstnanec Českomoravské Kolben a Daněk Jaroslav Piskáček byl na konci 30. let 20. století náčelníkem vysočanské jednoty Československé obce sokolské a Sokolem prošla i jeho manželka a syn. V době, kdy se do Němci okupované Prahy přesunula dvojice československých parašutistů vysazených z Velké Británie s tajným úkolem zlikvidovat čelního představitele německé okupační správy, byli Piskáčkovi jednou z prvních rodin zapojených do podporování Josefa Gabčíka a Jana Kubiše z paradesantní skupiny ANTHROPOID. Jaroslav Piskáček jim například pomohl legalizovat svůj pochyb po Protektorátu Čechy a Morava, když jim zajistil lékařské potvrzení o pracovní neschopnosti. Do získávání potravinových přídělových lístků pro parašutisty se zapojila také matka Antonie Piskáčkové, Anna Hrušková. Její vnuk Miroslav Piskáček se podílel na předávání tajných zpráv díky svým spolužákům, rovněž synům sokolských odbojářů. Po atentátu na Reinharda Heydricha byl v bytě manželů Piskáčkových ošetřen Jan Kubiš poraněný na oku, a Miroslav Piskáček odvezl jeho kolo od rodiny Novákových. Dramatickou noc z 27. na 28. května 1942, kdy po celé Praze probíhaly domovní prohlídky, strávil jeden ze dvou nejhledanějších mužů v zemi právě v bytě Piskáčkových, odkud pak odešel do pravoslavného chrámu v Resslově.

Řádění německé tajné státní policie nakonec postihlo i Piskáčkovi. Dne 13. července 1942 byl Jaroslav Piskáček zatčen během práce v továrně a Antonie Piskáčková byla se svou matkou zatčena v bytě. Syn Miroslav byl zatčen až o čtyři dny později na Šumavě. Po tvrdých výsleších v Praze byli zatčení převezeni do věznice v Malé pevnosti Terezín a 5. října 1942 byla celá rodina odsouzena k trestu smrti. K popravě došlo 24. října 1942 v koncentračním táboře Mauthausen ranou do týlu.

Slavnostní představení jména nové ulice – Piskáčkových – moderoval Karel Polata za Iniciativu A. Z čestných hostů promluvili pan Adam Vážanský, místostarosta městské části Praha 9, pan Jaroslav Čvančara, badatel zabývající se protiněmeckým odbojem a paní Libuše Eichlerová, neteř Jaroslava Piskáčka. O čestnou stráž se postarali členové klubu vojenské historie Rota Nazdar ve stejnokrojích československých vojáků z Velké Británie, členové Sokolské stráže v sokolských stejnokrojích se státní vlajkou, a také člen Junáka – českého skauta s praporem.

Díky pamětní desce a nově i pojmenování ulice se snad jméno statečných Piskáčkových stane známější nejen mezi obyvateli Vysočan. Za svou oběť nejvyšší, kterou dali za osvobození vlasti, si to zaslouží.

text: br. Petr Tolar

foto: ses. Marcela Volfová