Očkování válečných veteránů

12. 4. 2021

Již rok se potýkáme s důsledky nákazy novým koronavirem SARS-CoV-2. Na vypořádání se s nákazou jsou různé názory a cesty, ale jako jedna z nejúčinnějších se jeví metoda proočkování výrazné části, ne-li celé populace. Ponechme stranou různé alternativní teorie a přístupy, v celém svém spektru, od zjevně nesmyslných, přes úsměvné až po uvěřitelné. Nezpochybnitelným faktem zůstává, že v minulosti se prostřednictvím očkování podařilo vymýtit nebo alespoň silně omezit celou řadu závažných chorob. Nejčastěji uváděné jsou neštovice, které způsobily smrt a utrpení milionů lidí, stály za pádem celých civilizací a současně i na začátku éry očkování. Neznám také osobně nikoho, kdo by odmítal očkování proti tetanu nebo kdo by odmítal mít zapsanou periodu očkování na průkazu pojištěnce, byť to není onemocnění virového, ale bakteriálního původu. 

Proto jsem byl velmi rád a potěšen, že na začátku systematického plošného očkování proti onemocnění Covid-19 byla 27. prosince 2020 i válečná veteránka, pamětnice bojů na Dukle. V ÚVN Praha bylo očkování zahájeno předsedou vlády Andrejem Babišem, který se nechal naočkovat společně s válečnou veteránku Emílií Řepíkovou. Za účasti novinářů byla oběma aplikována vakcína, a tyto záběry a reportáže byly následně snad ve všech médiích.

Před koncem minulého roku se široce diskutovalo o hranici 65+ jako o hranici pro prioritní skupinu seniorů pro očkování. Na tiskových konferencích a vyjádřeních vlády byla tato hranice zmiňována. Proto nebylo divu, že po zveřejnění očkování válečné veteránky jsme byli v ČsOL, ale i jednotliví terénní pracovníci projektu Péče ČsOL o válečné veterány, kontaktováni nemalým počtem veteránů s dotazem, jak to bude s nimi. Obdobné telefonáty byly směřovány i na Ministerstvo obrany ČR i přímo do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Proto jsme po domluvě mezi námi, MO a ÚVN zorganizovali rychlé šetření zájmu o očkování, nejen mezi početnou skupinou válečných veteránů v hlavním městě, ale i mimo Prahu. Podmínkou byla ochota a schopnost dopravit se pro očkování do ÚVN. Současně se podařilo vstřícným přístupem ředitele Brněnské vojenské nemocnice zajistit i několik míst pro očkování v Brně pro válečně veterány z regionu, pro které cesta do Prahy nebyla právě z nejkomfortnějších.

Zájem předčil naše očekávání. Do ÚVN jsme ještě před koncem roku nahlásili 218 zájemců a do Brna 33 zájemců, všichni v kategorii 65+, veteráni druhé světové války, novodobých zahraničních misí i třetího odboje. Váleční veteráni byli na základě těchto seznamů zváni podle množství dostupných vakcín, na volná nebo uvolněná místa, operativně mezi očkováním zdravotníků. Nahlášení zájemci byli postupně kontaktováni přímo pracovníky ÚVN Praha, podle jejich kapacity, k domluvě termínu a podle možností se dostavovali k proočkování. Po oslovení někteří váleční veteráni nabídku nevyužili, nevyhovoval termín nebo také nakonec očkování odmítli a nechali se vyřadit ze seznamu zájemců. Pak byl samozřejmě osloven další zájemce. Žádná připravená vakcína nepřišla vniveč. V Brně vhledem k menšímu množství zájemců prováděl organizaci očkování přímo krajský koordinátor projektu Péče ČsOL o válečné veterány br. Oldřich Axman po domluvě s vedením vojenské nemocnice.

Bohužel, než došlo na všechny nahlášené a než mohli být všichni zájemci proočkováni, byla stanovena nová hranice prioritní skupiny seniorů 80+ a současně vypukla mediální hysterie o tzv. předbíhání. Za této situace bylo mimořádné očkování válečných veteránů ve věkové skupině 65+ ukončeno. Ti, co měli domluvené termíny nebo byli již po první dávce, byli doočkováni. Ostatní, a to i ti, kteří splňovali hranici 80+, se museli znovu registrovat v centrálním systému, podle aktuálně stanovovaných priorit věkových hranic, které jsou centrálně zpřístupňovány v registračním systému.

Chápeme rozmrzelost těch, na které se nedostalo, ale více jsme v této situaci udělat nemohli. Naopak rádi tlumočíme poděkování od veteránů pracovníkům a vedení obou nemocnic za vstřícnost a možnost rychlého proočkování.

text: br. Viktor Šinkovec

foto: ses. Dana Axmanová Vrtišková