Odhalení pomníku osvobození v Domažlicích

14. 6. 2021

Většina pomníků připomínajících osvobození západních Čech armádou Spojených států amerických na jaře 1945 vznikla v 90. letech 20. století, některé jen výjimečně hned po skončení války. V Domažlicích, kam vojáci americké 2. pěší divize dorazili 5. května 1945, připomíná osvobození pamětní deska na budově radnice a pamětní deska věnovaná Čechoameričanovi Mattu Konopovi, obě na náměstí Míru. Od neděle 6. června 2021 je však doplňuje také nový pomník v Chodské ulici pod Chodským hradem. 

Datum odhalení nového pomníku bylo vybráno symbolicky – v den 77. výročí invaze západních spojenců do francouzské Normandie. Právě tam začala bojová cesta mnoha vojáků americké 2. pěší divize, kteří se na konci druhé světové války dostali do Domažlic. Čtyři z nich – James Duncan, Herman Geist, Robert Gilbert a (in memoriam) Matthew Konop – se stali držiteli čestného občanství Domažlic. Právě jejich rodiny se ve Spojených státech daly dohromady, aby vybraly finanční prostředky na zhotovení dominantního pomníku. Ty poslaly domažlickému zastupitelstvu, které také přispělo a začalo připravovat vše potřebné, aby mohlo být dílo dokonáno. Autorem pomníku je klatovský sochař Václav Fiala, který zhotovil pomník ze dvou částí. Tou první je žulový monolit s americkou a českou vlajkou, datem 5. 5. 1945 a nápisem „Thank You!“. Druhou částí je dvojice kamenných lavic a stůl s vymodelovaným chodským kloboukem, americkou vojenskou přílbou a s vytesaným nápisem „We came not to take anything of yours. We came with an Idea: Freedom“ a jmény čtveřice válečných veteránů.

Slavnostní odhalení nového pomníku se stalo významnou událostí a několik členů plzeňské jednoty Československé obce legionářské se ho mohlo zúčastnit v roli čestných stráží. Ať šlo o stráž v historických stejnokrojích československé armády z doby mezi dvěma světovými válkami s českou (československou) vlajkou, tak o stráž ve stejnokrojích příslušníků 38. pěšího pluku americké 2. pěší divize s vlajkou Spojených států a s praporem divize. Přítomni byli také američtí skauti, členové vojensko-historických klubů, majitelé americké vojenské techniky a další zasvěcená i laická veřejnost. Akce začala ve dvě hodiny odpoledne. Projevy přednesl starosta města Domažlice Zdeněk Novák, kulturní atašé amerického velvyslanectví Erik Black a autor pomníku sochař Václav Fiala. Starosta Novák a atašé Black vykonaly samotný akt odhalením stržením bílé látky a odhalenému dílu požehnal domažlický farář Miroslaw Gierga. Ceremoniál byl dokončen státními hymnami.

Po skončení oficiální akce se několik členů ČsOL a plzeňského klubu vojenské historie Tommy & Yankee vrátilo, aby zde v klidu položili květinu a vzdali tak svůj dík za osvobození a oběti, které si cesta amerických vojáků od normanských pláží po chodské háje vyžádala. Nikdy nezapomeneme.

text a foto: br. Petr Tolar