Olomoucký 28. říjen ve znamení oslav

1. 11. 2021

Ve čtvrtek 28. října 2021 se členové Československé obce legionářské jednoty Olomouc 1 „6. čs. střeleckého pluku Hanáckého“ nejen zapojili do tradičních oslav 103. výročí vzniku samostatného československého státu, ale zároveň tento významný den využili k připomenutí dalších dvou významných olomouckých událostí. Z důvodu koronavirové pandemie byl až po 101 letech vzpomenut slavný příjezd 6. československého střeleckého pluku „Hanáckého“ do Olomouce. Druhou událostí zasluhující pozornost bylo 100. výročí vzniku ČsOL v Olomouci. Dne 26. června 1921 vznikla nejdříve Jednota ČsOL v Olomouci, na kterou navázala olomoucká župa ČsOL vytvořená oficiálně na konferenci 4. září 1921. 

Od 13:00 hod. se na olomouckém Horním náměstí nacházel dobový tábor prvorepublikové československé armády na počest 103. výročí vzniku Československé republiky, 101. výročí příjezdu 6. čs. střeleckého pluku „Hanáckého“ do Olomouce a 100. výročí vzniku ČsOL v Olomouci. Členové Jednoty Olomouc 1 prezentovali za velkého zájmu široké veřejnosti slavnou historii čs. legií a prvorepublikové armády v uniformách ruských, italských a francouzských čs. legií a čs. armády 30. let.

V 16:00 hod. se na budově radnice vedle orloje znovu odhalovala pamětní deska připomínající jedinou oficiální prezidentskou návštěvu Tomáše Garrigue Masaryka v Olomouci v září 1921. Před samotným odhalením pamětní desky zazněly projevy např. primátora města Olomouce Miroslava Žbánka nebo Karla Podolského z olomoucké pobočky Masarykovy společnosti. Při ceremoniálu tvořili členové ČsOL Olomouc 1 v legionářských uniformách čestnou stráž u pamětní desky.

V 17:30 hod vycházel z Horního náměstí lampionový průvod, v jehož čele pochodovali členové jednoty odění do stejnokrojů čs. legií a čs. prvorepublikové armády. Za zvuku Vojenské hudby Olomouc se odhadem dvou až tří tisícihlavý průvod vydal po trase Horní náměstí – Ostružnická – Denisova – náměstí Republiky – třída 1. Máje na Žižkovo náměstí Po příchodu k pomníku T. G. Masaryka na Žižkově náměstí proběhla vzpomínková akce k příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Členové ČsOL Olomouc 1 ve stejnokrojích čs. legií a čs. prvorepublikové armády zaujali místa v čestné stráži u pomníku. Tříčlenná delegace jednoty pod vedením předsedy br. Tomáše Brenzy zároveň uctila 103. výročí vzniku samostatného Československa položením věnce k soše T. G. Masaryka. Kytici či věnec spolu s delegací Jednoty ČsOL Olomouc 1 položili zástupci Statutárního města Olomouc, armády ČR, Olomouckého kraje, Univerzity Palackého v Olomouci, Sokolské župy olomoucké Smrčkovy a mnoha dalších spolků. Po slavnostních projevech představitele města Olomouce a Olomouckého kraje zazněla česká státní hymna. Oficiální oslava vzniku samostatného československého státu v Olomouci byla zakončena ohňostrojem.

Účastníci z řad Jednoty Olomouc 1 se následně přesunuli do salonku restaurace Svijanský šenk na sváteční setkání členů jednoty. Závěrečný bodem bohatého programu oslav 28. října bylo udělení pamětní medaile „100 let ČsOL“ z rukou předsedy jednoty br. Tomáše Brenzy pěti členům Jednoty ČsOL Olomouc 1 za dlouhodobou vynikající podporu činnosti ČsOL. Pamětní medaile 100 let ČsOL byla udělena br. Petru Žižkovi, br. Davidu Báčovi, br. Matěji Stankušovi, br. Lukáši Coufalovi a br. Milanu Vyhlídalovi.

Členové Jednoty Olomouc 1 „6. čs. střeleckého pluku Hanáckého“ nejsou aktivní pouze v samotné Olomouci, ale mnozí propagují legionářské tradice i v dalších městech a obcích Olomouckého kraje. Den vzniku samostatného československého státu si 28. října 2021 připomenuli taktéž členové jednoty pod vedením br. Jaroslava Suchého u pomníku prezidenta Osvoboditele na Masarykově náměstí v Uničově. Br. Suchému současně patří velké poděkování za dlouhodobou a vzornou reprezentaci Jednoty ČsOL Olomouc 1 ve městě Uničově.

text: br. Petr Žižka

foto: br. Petr Žižka, br. Lukáš Coufal, br. Matěj Stankuš a br. Jaroslav Suchý