Opustil nás válečný veterán Jan Kudláček

22. 3. 2021

Dne 18. března 2021 zemřel ve věku 69 let na koronavirové jednotce Oblastní nemocnice Náchod člen Jednoty Československé obce legionářské Hradec Králové podplukovník ve výslužbě Ing. Jan Kudláček. 

Narodil se 4. března 1952. Dětství prožil a základní školu navštěvoval v Nasavrkách. Po absolvování střední školy byl přijat ke studiu na Vojenské vysoké technické škole v Liptovském Mikuláši. Po jejím ukončení působil jako specialista vojska protivzdušné obrany v technických, štábních a velitelských funkcích v Československé lidové armádě a Armádě České republiky. Za vynikající výkon služby byl oceněn několika rezortními vyznamenáními.

V létech 1998-1999 působil déle než rok v pozorovatelské misi v Iráku, za což mu byl přiznán status válečného veterána České republiky. Několik let působil na zahraničním pracovišti Armády České republiky při velitelství NATO. 

Do výslužby odešel z důvodu vážného onemocnění, které jej v posledních létech upoutalo na invalidní vozík. I přes tento handicap se snažil aktivně zapojovat do činnosti Jednoty ČsOL Hradec Králové a Krajské organizace Sdružení válečných veteránů Královéhradeckého kraje.

Čest jeho památce.

text: br. Jiří Kuchař