Oslavy 77. výročí Slovenského národního povstání v Makově

14. 9. 2021

Jako každoročně ve dnech výročí Slovenského národního povstání se i letos, 26. srpna 2021, konal pietní akt k 77. výročí u Památníku 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky v Makově na hranicích mezi Českou a Slovenskou republikou. 

Pietní akt, který se konal několik metrů na slovenské straně hranice s Českou republikou, organizovala obec Makov. Vedle organizátorů se pietní akce zúčastnili zástupci územní samosprávy Slovenské republiky i přilehlých obcí na české i slovenské straně, Slovenského svazu protifašistických bojovníků, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu a další hosté, jak z Čech, tak ze Slovenska. Po položení věnců k památníku zazněla česká a slovenská hymna, slavnostní projevy hostů a zazpíval folklorní soubor Makovanka.

Mezi přítomnými byla i početná delegace Československé obce legionářské jednoty Opava, včetně druhoválečných veteránek Dany Milatové, Miroslavy Kaštovské, Jarmily Rubeyové a Boženy Juroškové v doprovodu terénních pracovníků Václava Krejčího a Petra Radiny a válečného veterána Jana Hronka v doprovodu Karla Vaculíka. Oslavy se zúčastnili i novodobí veteráni Tomáš Gergišák a Petr Jakůbek a další účastníci.

Počasí delšímu programu nepřálo, proto se váleční veteráni sešli na společenském setkání s veřejností v Karlovicích, kde byly předány pamětní medaile k 75. výročí SNP těm veteránkám, které si nemohly z nejrůznějších důvodů toto ocenění dosud důstojně převzít. Veteránky vzbudily zasloužený zájem mezi nejmladší generací, kdy rády odpovídaly na nejrůznější dotazy.

text a foto: br. Viktor Šinkovec