Památky se 3. září rozzáří trikolorou

31. 8. 2021

Československá obec legionářská požádala města a obce, ve kterých působí její jednoty, zda by se symbolicky připojily k oslavám 100. výročí vzniku naší organizace nasvícením budov do barev české trikolory. Velice nás těší, kolik pozitivních ohlasů jsme na tuto výzvu obdrželi. Jsme rádi, že společně s námi si toto významné jubileum připomene dvacítka míst po celé České republice. 

V pátek 3. září, se v 19 hodin rozzáří národními barvami fontána Národního muzea, ve kterém se bude konat slavnostní zahájení VI. manifestačního sjezdu ČsOL. V průběhu tohoto večera se do trikolóry zahalí také:

 

fontána před Janáčkovým divadlem v Brně

budova radnice v České Lípě

zámek v Děčíně

sportovní hala Polárka ve Frýdku-Místku

budova radnice v Hradci Králové

městská věž v Chomutově

budova radnice v Liberci

bývalé sokolské kino Vzlet v Praze 10

žižkovská radnice v Praze 3

historické budovy na náměstí Míru v Novém Boru

budova radnice v Olomouci

budova radnice v Ostravě

budova Východočeského divadla v Pardubicích

budova radnice v Prostějově

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem

ZŠ Tomáše G. Masaryka ve Vimperku

socha T. G. Masaryka u Žluté školy v Břeclavi

 

Velice nás těší zapojení Úřadu Vlády ČR, který se připojí nasvícením Kramářovy vily, bílo-červeno-modře se rozsvítí také Thunovský palác, kde zasedá Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a naši výzvu neodmítla ani Galerie Tančící dům či Univerzita Karlova, která osvítí budovu Karolina. Trikolorou se rozzáří i jedna z dominant Prahy – Petřínská rozhledna ve správě Magistrátu hlavního města Prahy. K naší výzvě se připojily také Strakonice a Karlovy Vary, které rozsvítí jeden z městských objektů. Podpory se nám dostalo rovněž od Břeclavi, Kroměříže, Opavy a městské části Praha 1.

Děkujeme všem představitelům měst a obcí, kteří naši výzvu vyslyšeli, nejen za symbolické připojení se k oslavám jubilea Československé obce legionářské, ale také za vyslovená přání všeho dobrého do dalších let naší činnosti.