Pieta k 84. výročí úmrtí T. G. Masaryka v Lánech

14. 9. 2021

To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě,“ je refrénem básně Jaroslava Seiferta, kterou napsal 14. září 1937, v den úmrtí prezidenta Osvoboditele Tomáše G. Masaryka. Prvorepubliková společnost byla zprávou o úmrtí prvního československého prezidenta, ideového vůdce prvního československého odboje a významného myslitele silně zdrcena. Jeho ideály humanity však žily dál, a to i díky spolkům, jakým byla také Československá obec legionářská. Její zástupci si v úterý 14. září 2021 připomněli 84. výročí Masarykova úmrtí. 

Delegace členů ČsOL vyrazila autobusem Ministerstva obrany České republiky z Prahy do Lán, kde se na tamním hřbitově nachází hrob rodiny Masarykových. Vedle představitelů státu, státních institucí a orgánů samosprávy se piety na lánském hřbitově zúčastnili také zástupci vlasteneckých spolků – vedle ČsOL také Masarykova demokratického hnutí, Nadace Milana Rastislava Štefánika či Českého svazu bojovníků za svobodu. Po položení květinových darů na Masarykův hrob, u kterého čestnou stráž drželi příslušníci Hradní stráže, se účastníci piety z řad členů ČsOL přesunuli do nedalekého Muzea T. G. Masaryka v Lánech. Zde si prohlédli expozici věnovanou osobnosti a době zakladatele našeho státu. 

text: br. Petr Tolar

foto: ses. Marcela Tolarová