Pieta u hrobu odbojářů Jesenských

26. 5. 2021

Ve středu 26. května 2021, v předvečer 79. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, se členové Československé obce legionářské zúčastnili pietního aktu pořádaného Českou stomatologickou komorou na Olšanských hřbitovech. Akce se uskutečnila k připomenutí hrdinství bratrů Jana a Jiřího Jesenských, významných českých stomatologů, a jejich manželek Alžběty a Žofie, kteří se zapojili do domácího odboje a aktivně pomáhali československým parašutistům. Oba manželské páry byly zatčeny a popraveny 24. října 1942 v Mauthausenu. 

Oba bratři Jesenští i jejich manželky byly blízkými spolupracovníky parašutistů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše, kteří tvořili paradesantní skupinu ANTHROPOID. Podporovali je hlavně materiálně, Jan Jesenský je navíc vozil svým automobilem. Všichni byli prozrazeni při výsleších parašutisty Karla Čurdy, zatčeni německou tajnou státní policí a po věznění v Terezíně odesláni do koncentračního tábora Mauthausen, kde byli popraveni ranou do týlu.

Pieta se uskutečnila u hrobu rodiny Jesenských na pražských Olšanech. Hrob byl dlouhá léta neudržovaný a hrozil jeho zánik. Naštěstí se hrobu ujala Česká stomatologická komora a uvedla jej do důstojné podoby. K tomu by nedošlo nebýt spolupráce s Iniciativou A., kterou během pietního aktu zastupoval pan Karel Polata. Zmínil se o odhalení pamětních desek manželům Jesenským (v ulici Skořepka na Praze 1 a v Resslově ulici na Praze 2), které proběhlo v roce 2019 ve spolupráci s ČsOL. Za Českou stomatologickou komoru promluvil její prezident pan Roman Šmucler, který ocenil statečnost Jesenských a péči o jejich odkaz, ale vzpomenul i na ostatní české zubní lékaře, kteří opustili svět během okupace, v exilu nebo během pandemie koronaviru.

Na závěr pietního aktu zahrál houslista českou státní hymnu. Členové ČsOL stáli u hrobu čestnou stráž v historických stejnokrojích příslušníků československé zahraniční armády ve Velké Británii, jejímiž členy byli právě parašutisté vysazení do okupované vlasti.

text: br. Petr Tolar

foto: ses. Marcela Tolarová