Pietní připomínka životické tragédie

12. 8. 2021

Prosluněný prázdninový den 7. srpna 2021 v Havířově-Životicích byl naplněn pietní připomínkou události, ke které došlo 6. srpna 1944. V tento den němečtí okupanti bez soudu zastřelili 36 občanů z Životic, Horní a Dolní Suché a Horního Těrlicka a dalších 31 odvlekli do koncentračních táborů, kde na 27 z nich čekala smrt. Oběťmi byli Češi i Poláci, muži kteří nemohli prokázat německý původ. Řádění Němců bylo odvetou za přepadení místního hostince partyzány, ke kterému došlo 4. srpna 1944 a při kterém byli zabiti tři gestapáci. 

Pietního aktu u památníku životické tragédie na hřbitově v Havířově-Životicích (tehdy samostatné Životice jsou dnes součástí města Havířov) se zúčastnili představitelé samospráv a státních institucí, mezi nimi také ministr obrany Lubomír Metnar. Za opavskou jednotu Československé obce legionářské byli přítomni místopředseda jednoty br. Jaroslav Žáček, ses. Božena Mynářová, ses. Kateřina Klimovičová, br. Richard Galland, br. Jan Kadula, br. Jaromír Dupal a br. Tomáš Gergyšák, který současně zastupoval Sdružení válečných veteránů České republiky Moravskoslezského kraje. 

foto: br. Jaromír Dupal