Poděbradská jednota ČsOL k 76. výročí květnové revoluce

19. 5. 2021

Naše Jednota Československé obce legionářské v Poděbradech provedla i přes ne zcela ideální podmínky v současné pandemické situaci celodenní putování po pomnících událostí a po místech, kde padly hrdinové květnové revoluce 1945. Ač jsme akci zamýšleli jako komorní, nakonec se jí zúčastnili i další zájemci ze spřátelených spolků vojenské historie. Naše putování jsme nepojali jen jako řetězec pietních aktů, ale každé zastavení bylo doplněno přednáškou o dané události ve všech svých souvislostech. 

Jako prví zastávka byly zvoleny Poděbrady, kde jsme se na pozvání pana starosty města zúčastnili spolu se skauty pietního aktu u pomníku skauta Pavla Hampla, který byl 7. května zastřelen na zdejším náměstí ustupujícími nacisty.

Další zastávkou bylo naše okresní město Nymburk. Zde jsme nejprve položili kytici u pamětní desky na zdejším nádraží. Deska připomíná zdejší železničáře, kteří zahynuli v průběhu války, ale především na jejím konci. Právě z jejich řad bylo již 2. května zažehnuto povstání ve zdejším regionu zastavením práce ve zdejších železničních dílnách a odzbrojováním okupantů.

V Nymburce jsme ještě položili květiny u pomníku obětí války u Husova sboru a na zdejším Hřbitově.

Odpolední trasa našeho vzpomínkového putování již vedla do masivu Svatojiřského lesa, který se nachází severovýchodně od Nymburka. Zde docházelo k největším bojovým střetům našich povstalců s okupanty. Nejprve jsme uctili památku pana Hájka v obci Krchleby, který byl jako motospojka revolučního národního výboru zastřelen německou trestnou výpravou z Milovic 7. května 1945. Potom jsme dorazili do obce Loučeň. Zde jsme se u velmi pěkného pomníku obětem květnové revoluce poklonili památce všech místních hrdinů.

Další naší zastávkou byl poněkud kontroverzní pomník v bývalém pionýrském táboře v Jabkenicích. V těchto místech byl na konci války tábor a štáb partyzánského oddílu Pavla Hložka. Názory na tohoto komunistického odbojáře se různí, tak snad proto je i tento pomník v naprosto zanedbaném stavu, s nevhodným nápisem a již téměř zapomenut. Přesto nebo právě proto jsme zvolili i tuto zastávku a na dané téma rozproudili diskusi.

Naše cesta nemohla končit nikde jinde než v obci Ledce. Zde došlo 7. a 8. května k největšímu boji našich vlastenců s Němci. Padlo zde téměř 40 Čechů, místních i z okolních obcí. Dále dva Chorvaté a jeden Gruzínec bojujících na naší straně. I k pomníčkům těchto bojovníků jsme položili květiny. Naše ‚spanilá jízda‘ se stává pomalu tradicí a získává si stále větší přízeň. Chceme v této tradici pokračovat.

text: br. Jaroslav Kupec

foto: členové ČsOL jednoty Poděbrady