Položení květin u příležitosti 76. výročí osvobození v Děčíně

11. 5. 2021

U příležitosti 76. výročí osvobození Československa od německé okupace a konce druhé světové války v Evropě položili členové Jednoty Československé obce legionářské v Děčíně květiny na dvě pietní místa na hřbitově Folknáře. 

Prvním místem bylo pohřebiště a pomník sovětských rudoarmějců. V hromadném hrobě je zde pochováno 35 identifikovaných a sedm neidentifikovaných vojáků Rudé armády, kteří zemřeli mezi dubnem a srpnem 1945. Vedle vojáků podílejících se na osvobození Československa jsou mezi mini pravděpodobně také rudoarmějci, kteří zemřeli jako váleční zajatci. 

Druhým navštíveným místem byl hromadný hrob s oběťmi posledních válečných dní. Jsou mezi nimi váleční zajatci několika národů, oběti posledního náletu sovětského letectva 8. května 1945 z řad německého civilního obyvatelstva a zemřelí němečtí vojáci. Na místě hromadného hrobu se nachází kříž s pamětní deskou. Deska nese česko-německý text: „Na paměť více než tří set obětí roku 1945, které odpočívají na tomto místě. Ztratily život, protože lidská nenávist byla silnější než láska.“ 

text: br. Petr Tolar

foto: br. Jaroslav Málek