Příběh, který vypráví Václavka

17. 7. 2021

Horké nedělení odpoledne 20. června 2021 se stalo termínem pro uskutečnění pietní vzpomínky na československé paradesantní skupiny INTRANSITIVE a TIN, které v noci z 29. na 30. dubna 1942 provedly výsadek poblíž Padrťských rybníků v Brdech. Akce se uskutečnila u pomníku seskoku parašutistů, který nechala zřídit plzeňská jednota Československé obce legionářské. V letošním roce byla k pomníku doplněna také informační deska. 

Vzpomínková akce k uctění památky pětice československých parašutistů vyslaných do okupované vlasti z Velké Británie se konala u chaty zvané Václavka za účasti zástupců obcí, Armády České republiky, Policie České republiky, spolků a široké veřejnosti. Na počest obou paraskupin a k uctění památky padlých a popravených byl proveden seskok parašutistů, který vykonali příslušníci 4. brigády rychlého nasazení AČR. Jedním z nich byl i velitel brigády plukovník Jan Štěpánek. Ředitel Hornického muzea v Příbrami pan Josef Velfl, který se věnuje období druhé světové války v prostoru Brd, se svém projevu přiblížil vybavení parašutistů vyslaných plnit zvláštní úkoly do Protektorátu Čechy a Morava.

Položit květiny k pomníku a poklonit se tak památce parašutistů z obou výsadků i jejich obětavých spolupracovníků přišli starostové okolních obcí, velitel 4. brigády rychlého nasazení, zástupci Vojenských lesů a statků, Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru v Hlučíně, Sboru dobrovolných hasičů Věšín a široká veřejnost, kterou neodradilo ani vysoce teplé počasí. Po položení květiny následovalo odhalení nového informačního panelu s názvem „Příběh, který vypráví Václavka“, který zpracovala ses. Kateřina Jandíková, členka plzeňské jednoty ČsOL a hlavní iniciátorka vybudování pomníku u Václavky. Za její práci a organizaci – neboť také celou akci moderovala – jí patří velké poděkování. 

Akce u Václavky se opět uskuteční v příštím roce, kdy si budeme připomínat již 80. výročí seskoku parašutistů L. Cupala, J. Švarce, V. Kindla, B. Grabovského a V. Lukaštíka.

text: br. Petr Tolar

foto: br. Petr Maxim