Připomenutí Dne vítězství na Ústředním hřbitově v Olomouci

11. 5. 2021

Také v hanácké metropoli si členové Jednoty Československé obce legionářské Olomouc 1 „6. čs. střel. pluku Hanáckého“ připomenuli události konce druhé světové války. Stejně jako v loňském roce také letošní připomínky vážně narušila stále probíhající pandemie koronaviru. 

Nicméně i přes pokračující restrikce si uniformovaní příslušníci jednoty připomenuli 76. výročí osvobození naší republiky od nacismu na tradičních místech ústředního hřbitova v Olomouci-Neředíně, a to u památníků padlých příslušníků Rudé armády, kde se nacházejí hroby příslušníků i jiných spojeneckých armád, dále u pomníku členů předválečného Hanáckého aeroklubu a v neposlední řadě u pietního místa věnovanému obětem z řad odboje z let první a druhé světové války. Nikdy nezapomeneme!

text a foto: Milan Vyhlídal