Připomenutí narozenin prezidenta Masaryka a bitvy u Bachmače v Olomouci

8. 3. 2021

Taktéž v letošním „pandemickém“ roce si členové Jednoty Československé obce legionářské Olomouc 1 „6. čs. střel. pluku Hanáckého“ připomněli dvě velké události našich novodobých dějin. Předně se její uniformovaní členové pod tradičním vedením br. místopředsedy Tomáše Brenzy zúčastnili piety na Žižkově náměstí u pomníku prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigue Masaryka. Následně se přesunuli k budově historických Hanáckých kasáren. 

Tam položili kytici a zapálili svíci nejenom u pamětní desky padlým legionářům z bitvy u Bachmače, ale také u desky věnované meziválečným příslušníkům Pěšího pluku 6 „Hanáckého“, kteří padli nebo byli umučeni v době nacistické okupace. Členové Jednoty ČsOL Olomouc 1 současně pevně věří, že v příštím roce uvedená akce proběhne již ve zcela normálních podmínkách.

text a foto: br. Milan Vyhlídal