Připomenutí okupace a smrti škpt. V. Morávka Jednotou ČsOL Olomouc 1

15. 3. 2021

Členové Jednoty Československé obce legionářské Olomouci 1 si v Olomouci vždy tradičně připomínali okupaci českých zemí v březnu 1939. Od roku 2018 si pak nově připomínají i další tragickou událost našich dějin, a to 21. březen 1942. V tento padl při přestřelce s pražským Gestapem příslušník legendární odbojové skupiny Tři králové škpt. Václav Morávek.

Jméno uvedeného důstojníka je s Olomoucí těsně spjato, protože v podstatě celou svou předválečnou kariéru spojil s místním Dělostřeleckým plukem 107. V březnu 2017 pak byla díky aktivitě členů Jednoty ČsOL Olomouc 1 v Šemberově ulici, na domě, kde dlouhá léta bydlel, odhalena také pamětní deska. Symbolicky právě zde, na místě odkud po nacistické okupaci Morávek odcházel do ilegality, byly zapáleny na paměť svíce.

text a foto: Milan Vyhlídal