Revitalizace a reorganizace jednoty ČsOL Slovensko

15. 4. 2021

V posledních letech vidíme v našem bratrském národě vzrůstající zájem potomků legionářů, kteří se chtějí dozvědět více o osudech svých předků a hrdě se hlásí k jejich odkazu. Stejně tak se činnost Československé obce legionářské stává na Slovensku stále známější, čemuž zajisté pomohly i cesty Legiovlaku na Slovensku v minulých letech. To vše vede ke zvýšenému zájmu o vstup do ČsOL ze strany občanů Slovenské republiky. 

Legionáři se na území Slovenska začali sdružovat již na konci roku 1919, kdy vznikla Organizácia československých legionárov pre Slovensko. Ta se v květnu 1920 připojila ke Svazu čs. legionářů, který je přímým předchůdcem ČsOL.

ČsOL po obnovení své činnosti po sametové revoluci obnovila i své jednoty v zahraničí, mezi nimi také Jednotu ČsOL Slovensko, vedle které mezi lety 2011 a 2020 působila na Slovensku také Jednota ČsOL v Senci. V průběhu let si do ČsOL našlo cestu mnoho členů s kořeny či zázemím za našimi východními hranicemi, kteří se z různých důvodů registrovali do jednot působících na území České republiky. Předsednictvo RV ČsOL na svém korespondenčním hlasování ve dnech 29. ledna – 4. února 2021 rozhodlo o reorganizaci Jednoty ČsOL Slovensko. Výsledkem této reorganizace je umožnění zapojení členů ČsOL organizovaných v jednotách v České republice do činnosti jednoty Slovensko bez nutnosti jejich přestoupení do této jednoty.

S ohledem na výše uvedené bychom rádi vyzvali členy ČsOL s vazbou na Slovensko, kteří mají zájem zapojit se do činnosti ČsOL na Slovensku, aby se obrátili na ses. Simonu Albertovou. Ses. Albertová byla předsedou ČsOL br. Pavlem Budinským určena jako pověřená osoba zajišťující ve spolupráci se Sekretariátem ČsOL chod Jednoty ČsOL Slovensko. Zároveň si dovolujeme vyzvat naše příznivce nejen na Slovensku – rozšiřte naše řady a pomozte nám udržovat a šířit legionářské tradice a odkaz našich předků.  

 

01 Slovensko