Setkání k výročí bojů na Blízkém východě, na Dukle a u Dunkerque

6. 10. 2021

Československá obec legionářská uspořádala v pondělí 4. října 2021 dopoledne tradiční setkání vedoucích představitelů Ministerstva obrany České republiky a Generálního štábu Armády České republiky s válečnými veterány, členy veteránských spolků a vojenskou veřejností při příležitosti 78. výročí bojů na Blízkém východě a 77. výročí bojů u Dunkerque a na Dukle. 

Setkání, které se konalo v hlavním sále ministerstva obrany Na Valech v pražských Hradčanech, se kvůli zhoršené pandemické situaci nemohlo uskutečnit v loňském roce a i letošní akce se musela konat za dodržení platných hygienických opatření.

Po příchodu čestného předsednictva, které se usadilo v čele sálu, a nástupu čestné stráže se státní vlajkou, zazněla na úvod setkání slovenská a česká hymna. Moderátor br. Jiří Filip, organizační tajemník ČsOL, pak uvedl čestné hosty a vyzval přítomné k minutě ticha na památku padlých a zemřelých. Pozvání na setkání přijali: za Ministerstvo obrany České republiky zástupce ředitele Sekce rozvoje sil brigádní generál Petr Čepelka, za Zastupitelstvo Hlavního města Prahy místopředseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy pan Martin Benda, za Odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany České republiky ředitel Pavel Kugler, za Velvyslanectví Slovenské republiky v České republice přidělenec obrany generálmajor Miroslav Kocian, za Předsednictvo Československé obce legionářské sestra Eva Armeanová, za Český svaz bojovníků za svobodu plukovník ve výslužbě Bohuslav Holub, za Českou obec sokolskou sestra Květoslava Volková a za Národní archiv historik Roman Štér. Uvítáni byli také novodobí váleční veteráni zahraničních misí.

S projevem vystoupil brigádní generál Petr Čepelka, který zdůraznil význam vojenských tradic druhého odboje pro současné ozbrojené síly České republiky, a historik Roman Štér, který přiblížil a propojil nasazení československých vojáků na třech frontách druhé světové války. Závěrečné slovo přednesla ses. Eva Armeanová. Tím skončila oficiální část setkání a následovalo neformální setkání v předsálí.

Jak se již stalo dobrým zvykem, bylo celé vzpomínkové setkání zakončeno odpolední návštěvou hrobu armádního generála Karla Klapálka, československého legionáře, velitele československé vojenské jednotky na Blízkém východě a velitele 1. československého armádního sboru v SSSR v závěru druhé světové války, na Olšanských hřbitovech. Účastníci setkání uctili jeho památku položením květinových darů.

text: br. Petr Tolar

foto: ses. Marcela Tolarová