Sjezd nebo sněm? Co Československá obec legionářská v sobotu pořádá?

2. 9. 2021

Československá obec legionářská vznikla v roce 1921 rozhodnutím československých legionářů, kteří se vrátili z Itálie, Francie a Ruska. Jednalo se o nejmasovější veteránskou organizaci meziválečného Československa, která stála za masarykovskými ideály demokracie a humanity. 

Němečtí okupanti v ní oprávněně spatřovali nepřítele a tak její činnost zakázali. Po osvobození Československa se i legionářská Obec dočkala obnovy, přijala do svých řad účastníky druhého odboje, ovšem brzy ji čekal další zákaz. Po komunistickém převratu byly všechny veteránské spolky sloučeny do jedné organizace, podřízené komunistické straně a výklad dějin byl ideologicky pokřiven a zneužit. Odbojáři, kteří před komunisty odešli do exilu, však založili Československou obec legionářskou v exilu a pokračovali v práci za hranicemi drahé vlasti. Po sametové revoluci tak mohla být Obec obnovena i v Československu, k čemuž došlo v roce 1991. Dnešní Československá obec legionářská sdružuje veterány druhé světové války i novodobých misí, příslušníky ozbrojených a bezpečnostních složek, potomky a sympatizanty.

K oslavě 100. výročí založení Československé obce legionářské se v sobotu 4. září 2021 uskuteční manifestační sjezd, v pořadí šestý. Předešlé manifestační sjezdy se konaly v letech 1924, 1928, 1935, 1947 a 2011. Jak již název akce vypovídá, smyslem sjezdů je manifestovat – masově prezentovat Československou obec legionářskou na veřejnosti. První tři sjezdy byly především oslavou prvního československého odboje a vyjádřením oddanosti legionářů republice. Čtvrtý sjezd v roce 1947 byl oslavou znovunabyté svobody po skončení druhé světové války. Již se nejednalo jen o záležitost veteránů první světové války, ale i účastníků druhého (především zahraničního) odboje. Sami sebe rovněž nazývali legionáři. Bohužel se jednalo na dlouhá léta o poslední veřejné vystoupení organizace, které komunisté nemohli dovolit další fungování. Po obnově legionářské Obce se v roce 1994 uskutečnilo Celosvětové setkání členů Československé obce legionářské, na kterém se poprvé setkali členové z České republiky i ze zahraničí. Sjezd pátý se uskutečnil až v roce 2011. Všechny sjezdy se vždy konaly v hlavním městě, a většina z nich (až na pátý) měla jeden tradiční bod programu – manifestační průvod Prahou. Také letošní rok začne VI. manifestační sjezd Československé obce legionářské průvodem, ve kterém půjdou členové jednot z celé České republiky, váleční veteráni, členové v historických stejnokrojích, studenti vojenské střední školy z Moravské Třebové, která nese čestný název „Škola Československé obce legionářské“, příslušníci Aktivní zálohy Armády České republiky a rovněž členové České obce sokolské. Veteráni druhé světové války pojedou ve vozech. K vidění budou bojové i spolkové prapory – historické i novodobé. Začátek průvodu bude pod sochou patrona české země sv. Václava na Václavském náměstí, odkud bude cesta pokračovat přes ulici Na Příkopě a Hybernská k Masarykovu nádraží a dále na vrch Vítkov. Na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově proběhne slavnostní nástup za účasti představitelů státu a armády. Po celé odpoledne pak bude probíhat program uvnitř památníku i mimo něj.

Někteří příznivci práce Československé obce legionářské, ale ostatně i někteří její členové, zaměňují sjezd za sněm. Pro vysvětlení tedy dodáme, že Republikový sněm Československé obce legionářské je nejvyšším orgánem spolku, který je svoláván nejméně jednou za čtyři roky a volí funkcionáře Obce. Jedná se tedy o pracovní jednání, které se naposledy uskutečnilo v roce 2019. K takovému jednání během letošního VI. manifestačního sjezdu nedojde, sjezd bude velkolepou oslavou století existence Československé obce legionářské. Veřejnost je na sobotní akci vřele vítána.

 

www.csol100.cz

 

Manifestacni sjezd 2021