Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka

13. 7. 2021

Ulice U Havlíčkových sadů na pražských Vinohradech se v pondělí 12. července 2021 stala svědkem slavnostní chvíle. Na domě čp. 422/1 byla odhalena nová pamětní deska připomínající osobnost armádního generála Otakara Husáka – významného legionáře, přednosty Vojenské kanceláře prezidenta republiky, ministra národní obrany, vězně koncentračního tábora a oběti komunistické perzekuce. Deska vznikla díky spolupráci Československé obce legionářské, rodiny generála Husáka, Městské části Praha 2 a Ministerstva obrany České republiky. 

O zhotovení bronzové pamětní desky se postarala umělecká slévárna HVH z Horní Kalné, která patří mezi českou špičku ve svém oboru. Autorem reliéfu Otakara Husáka je umělec Martin Dašek. Deska měla být původně odhalena v den státního svátku, 28. října 2020, ovšem kvůli hygienickým opatřením a nařízením vlády proti šíření nemoci covid-19 došlo k odložení plánované akce až na léto 2021. Byla umístěna na domě, ve kterém Husák žil a zemřel 12. června 1964.

Slavnostního odhalení se zúčastnila dcera generála Husáka paní Eliška Suchomelová, předsedkyně Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a starostka Městské části Praha 2 paní Jana Černochová, první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky pan generálporučík Jaromír Zůna, zástupce Vojenské kanceláře prezidenta republiky pan plukovník Martin Machatý, místopředseda Československé obce legionářské a čestný občan Prahy 2 bratr plukovník ve výslužbě Tichomír Mirkovič a člen Předsednictva Republikového výboru ČsOL a řídící tajemník bratr Milan Mojžíš. Čestnou stráž ve stejnokrojích československých legionářů a s praporem Ústředí ČsOL zajišťovali členové ČsOL pod vedením bratra Jiřího Charfreitaga, který měl zásadní podíl na realizaci celé akce – od návrhu a zhotovení desky až po její odhalení. Akt odhalení desky se uskutečnil za účasti široké veřejnosti, obyvatel okolních domů a vlastenců, kteří se přišli poklonit památce Otakara Husáka.

Na úvod připomněl bratr Jiří Filip, organizační tajemník ČsOL, osobnost Otakara Husáka. Muže, který v roce 1914 neváhal a vstoupil do České družiny, zárodku slavných československých legií, v jejichž řadách vybojoval samostatnost pro svou vlast. V nových poměrech republiky se zásadní měrou podílel na zrodu její moderní armády a díky svým kvalitám dosáhl nejvyšší vojenské hodnosti. Zásluhy, statečnost a obětavost generála Husáka jsou v příkrém rozporu s tím, jak byla jeho osobnost dlouhá léta opomíjena. Ve svém projevu pak starostka Jana Černochová připomněla bojovnost generála Husáka v otázkách rozpočtu armády, za který bojoval v nelehkých dobách budování republiky, a květinou poděkovala jeho dceři Elišce Suchomelové za láskyplné zázemí, které mu rodina poskytovala i v nelehkých dobách. Milan Mojžíš pak za ČsOL shrnul proces vzniku pamětní desky a poděkoval za podporu rodině, městské části i ministerstvu obrany.

Po projevech následovalo samotné odhalení pamětní desky, kterého se ujala paní Suchomelová, paní Černochová, generálporučík Zůna a plukovník Mirkovič. Jinak bezchybně probíhající ceremonie se zde setkala s vtipným klopýtnutím, když se bíločervený látkový překryt, kterým byla deska zahalena, v posledním místě zasekl a nešel strhnout dolů. Paní starostka však pomohla zádrhel vyřešit uvázáním svého konce látky k mříži okna a akce mohla pokračovat položením květinových darů pod pamětní desku k uctění památky armádního generála Otakara Husáka. Krátký pietní akt byl zakončen československou hymnou a minutou ticha.

Koordinátor publikační činnosti ČsOL bratr Michal Rak pak představil nově vydaný třetí díl Husákových pamětí, které vydává legionářská Obec ve spolupráci s Nakladatelstvím Epocha. Jedná se již o šestnáctý příspěvek do Edice pamětí ČsOL a celé Husákovy memoáry ještě uzavře na podzim 2021 čtvrtý díl. Dosud vydané tři díly lze zakoupit v běžné distribuci, či za zvýhodněnou cenu v Muzeu československých legií v Praze nebo na Legiovlaku.

text: br. Petr Tolar

foto: ses. Marcela Volfová