Uctění památky obětí druhé světové války v Kolové a Karlových Varech

12. 5. 2021

Člen plzeňské jednoty Československé obce legionářské br. Petr Maxim zajistil během soboty 8. května 2021, v Den vítězství, položení květin na několika pietních místech v Karlovarském kraji. V jeho bydlišti přitom inicioval pietní akt, kterého se zúčastnili i další občané. 

V obci Kolová, která leží asi šest kilometrů od Karlových Varů, se malé vzpomínkové setkání uskutečnilo u pomníku obětem válek a bezpráví, který občané z Kolové a Hájů instalovali v roce 2008 naproti kapli sv. Anny. Květiny k pomníku položil starosta obce Jakub Jiskra, farář Církve československé husitské Lukáš Bujna a za ČsOL br. Maxim. Přítomni byli i další obyvatelé Kolové, včetně dvou malých členů vodních skautů. Všem patří poděkování za jejich účast.

Následně se br. Maxim odebral i do Karlových Varů, kde navštívil několik míst, aby na nich uctil válečné oběti položením květin a zapálením svíčky. Prvním místem byla ženská socha věnovaná hrdinům a obětem první a druhé světové války, kteří se zasloužili o vznik naší republiky. Socha se nachází u hotelu Thermal. Hned vedle se nachází druhý pomník, který byl věnován příslušníkům americké 1. pěší divize a 9. obrněné divize v poděkování za osvobození města 5. května 1945. Svíčku zapálil u pamětní desky na židovském hřbitově, která připomíná místo, kam byla 25. dubna 1945 pochována těla 205 obětí pochodu smrti několika národů. Na Městském hřbitově položil br. Maxim květiny u „mírového“ pomníku věnovaného obětem všech válek a usmíření. Poslední zastávkou na témže hřbitově bylo pohřebiště vojáků sovětské Rudé armády. Většina zde pohřbených rudoarmějců patří mezi nebojové ztráty z doby pobytu Rudé armády na Karlovarsku. Čest památce všem válečným obětem.

text: br. Petr Tolar

foto: br. Petr Maxim