Válečný veterán Pavel Bednár oslavil 95. narozeniny

12. 3. 2021

Ve čtvrtek 4. března 2021 se válečný veterán, člen bruntálské jednoty Československé obce legionářské br. Pavel Bednár dožil 95 let. Panující epidemiologická nařízení neumožnila uskutečnit plánovanou oslavu, kterou jednota pro svého člena přichystala. Za bratrem Pavlem přijeli zástupci výboru bruntálské jednoty a předali mu kytici květin a dárkový koš. Popřáli mu hodně zdraví, životního optimismu a spokojenosti do dalších let. 

Pavel Bednár se narodil 4. března 1926 v obci Nová Lehota (okres Nové Mesto nad Váhom), kde v době Slovenského národního povstání operovala partyzánská brigáda Sněžinskij, která čítala na 1 400 bojovníků. Bez podpory místních obyvatel by takové množství partyzánů v lesích nepřežilo. Potraviny jim dodávala i rodina Bednárů a tehdy osmnáctiletý Pavel působil jako partyzánská spojka. Předával zprávy, dodával jednotlivým skupinám zdravotnický materiál a také pomáhal prchajícím Židům. Ke konci války jeho rodina ukrývala ve svém domě dvě židovské dívky a českého partyzána Bedřicha Königa, který se po válce stal národním správcem obchodu ve Staré Vsi u Rýmařova.

Přátelství přetrvalo i po válce. Pavel Bednár se u bývalého partyzána vyučil obchodním příručím a po absolvování základní vojenské služby se sem vrátil. Oženil se a usadil se v nedalekých Janovicích u Rýmařova, kde žije dodnes.

Bratr Pavel Bednár je posledním žijícím veteránem druhé světové války na Bruntálsku.

text: br. Antonín Zgažar