VI. manifestační sjezd ČsOL

18. 8. 2021

Oslavy 100. výročí založení Československé obce legionářské

VI. manifestační sjezd ČsOL v Praze

4. 9. 2021

Manifestacni sjezd 2021

 

HISTORICKÉ SOUVISLOSTI

V letošním roce si Československá obec legionářská připomíná 100. výročí své existence. Ve dnech 15.-17. ledna 1921 se v Národním domě v pražském Karlíně uskutečnil tzv. Všelegionářský sjezd, jehož výsledkem bylo usnesení, které ukládalo dosavadním legionářským organizacím ukončit svou činnost a svolat sjezd nové všelegionářské organizace. Ta se stala ve smyslu programového prohlášení oporou demokratické Československé republiky a nositelkou idejí, které vedly legionáře do boje v zahraničním revolučním hnutí.

Ustavující sjezd Československé obce legionářské se konal v neděli 22. května 1921 v Národním domě na Královských Vinohradech za přítomnosti 466 delegátů z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Podkarpatské Rusi a Vídně. Založení ČsOL bylo dovršeno na druhý den 23. května, kdy byly zvoleni členové výkonných a odborných orgánů. Ministerstvo vnitra ČSR schválilo stanovy ČsOL dne 5. července a Zemská správa politická v Praze tak učinila 11. července 1921. K první velké veřejné manifestaci ČsOL v Praze došlo v rámci Dne legií 4. září 1921. V tomto roce si 8. října připomeneme rovněž 30. výročí sněmu, na němž poslední žijící čs. legionáři spolu s účastníky druhé světové války obnovili činnost ČsOL na území Československa. Předchozí manifestační sjezdy se uskutečnily v Praze v letech 1924, 1928, 1935, 1947 a 2011. V roce 1994 se v Praze konalo tzv. Celosvětové setkání členů ČsOL, jehož součástí byl rovněž průvod Václavským náměstím.

 

Sobota 4. září 2021

PRŮVOD

Po 9:00 hod. se na Václavském nám. seřadí účastníci průvodu, členů ČsOL z celé republiky. Průvod bude složen z jednotek v historických stejnokrojích československých legionářů z Francie, Itálie a Ruska, v historických stejnokrojích čs. jednotek z druhé světové války, příslušníci současných Aktivních záloh AČR, praporečníků s prapory ČsOL. Dále zástupci z 80 jednot ČsOL z celé republiky, mezi nimiž nebudou chybět váleční veteráni druhé světové války a novodobých zahraničních misí OSN a NATO. Celkem je počítáno s 500 přímými účastníky průvodu z celé republiky, které bude mimo průvod doprovázet několik stovek rodinných příslušníků, kteří spolu se členy ČsOL dorazí do Prahy.

V čase 10.00–10.20 hod. proběhnout před seřazeným průvodem projevy a zdravice hostů.  

V čase 10.30–12.00 hod. projde průvod z Václavského nám. na trase přes ulice Na Příkopech a Hybernská na Čestný dvůr Národního památníku na Vítkově. 

 

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ

V čase 12.00–13.00 hod. proběhne slavnostní nástup na Čestném dvoře NP Vítkov, projevy vzácných hostů a uctění památky našich padlých. Bezprostředně po ukončení nástupu bude na stejném místě následovat koncert ústřední hudby AČR.

V čase 14.00–18.00 hod. budou v budově Národního památníku na Vítkově zpřístupněny instalované výstavy a především zde budou probíhat prezentace a série odborných přednášek o historii československého vojenství. V rámci této aktivity předpokládáme též setkání potomků čs. legionářů, odbojářů a válečných veteránů.

 

VRCH VÍTKOV

Po stranách dlouhého příjezdu k Národnímu památníku na Vítkově (ul. Pražačka) budou probíhat venkovní prezentace vojenské historie. Přednášky a prezentace budou zajišťovat členové ČsOL, ale také členové klubů vojenské historie a AČR. Po zkušenostech s podobnými akcemi předpokládáme, že akce v průběhu odpoledne přitáhne přibližně 4 000 návštěvníků nejen z Prahy, ale i z jejího okolí.  

Po ukončení akce proběhne deinstalace, odvoz materiálu a důkladný úklid prostranství.

 

Časový harmonogram akcí konaných dne 4. 9. 2021 v Praze:

 

9:00 hod. – Otevření stánků na Václavském náměstí. Provádění testů na COVID-19/ kontrola  bezinfekčnosti – vydání potvrzení o kontrole testu/očkování/prodělání nemoci před začátkem pochodu.

9:30 hod. – Začátek organizace průvodu, příprava před slavnostním zahájením

10:00 hod. – Slavnostní zahájení, projevy čestných hostů u sochy sv. Václava

10:20 hod. – Finální seřazení průvodu

10:30 hod. – Zahájení slavnostního průvodu ve směru Na Příkopě – Hybernská

11:00 hod. – Příchod na konec ulice Hybernská, přeskupení průvodu

12:00 hod. – Slavnostní nástup na Čestném dvoře NP Vítkov, pietní akt, proslovy čestných hostů

12:30 hod. – Ukončení slavnostního nástupu, koncert Ústřední hudby AČR

 

NP Vítkov:

14:00 – 15:00 hod. – Setkání válečných veteránů z misí po roce 1989 s veřejností ve Slavnostní síni NP

15:00 – 16:00 hod. – Blok přednášek a setkání veřejnosti s potomky po účastnících zahraničního odboje na západě a v RAF v letech 1939- 1945 ve Slavnostní síni NP

16:00 – 17:00 hod. – Blok přednášek a setkání veřejnosti s potomky po účastnících zahraničního odboje na východě v letech 1939- 1945 ve Slavnostní síni NP

17:00 – 18:00 hod. – Blok přednášek a setkání veřejnosti s potomky legionářů z let 1914-1920 ve Slavnostní síni NP

 

Vrch Vítkov:

14:00 – 18:00 hod. –  Ukázky dobových táborů našich vojáků z let 1914 – 1945 a statická ukázka výzbroje a výstroje AČR

Výstava historické techniky z první a druhé světové války a techniky Armády České republiky

Dynamické ukázky pro veřejnost a soutěže pro děti v prostoru parku Vítkov

Prezentace VŠMT včetně ukázky výcviku MUSADO

 Výstava 100 let spolu

Na místě bude také k vidění: Rekrutační stánek AČR, Stánek KCVV Praha, Stánek Středočeské roty AZ AČR, Stánek ČsOL, Stánek Sokola, Ukázka výcviku parašutistů, Ukázka obsluhy kulometu, Ukázka dělostřeleckého výcviku a mnoho dalšího.