Vrátit se domů…

23. 9. 2021

Společnost pro moderní dějiny Klatovska a Městská část Praha 2 ve spolupráci se Správou pražských hřbitovů a Československou obcí legionářskou splatila v sobotu 18. září 2021 dluh naší společnosti k jednomu z mnoha hrdých občanů, který neváhal bojovat za svůj národ a vlast – brigádnímu generálovi in memoriam Josefu Ptákovi. 

Do hrobu Boženy Ptákové, rozené Langové, na Olšanských hřbitovech v Praze, byla uložena prsť z koncentračního tábora Flossenbürg. Alespoň symbolicky tak Josef Pták spočinul po více než 76 letech po boku své manželky, neboť jen krátce před koncem druhé světové války zemřel právě ve Flossenbürgu a jeho ostatky se nedochovaly. Hrob Ptákovy manželky adoptoval klatovský badatel a pedagog Lukáš Kopecký, který byl hlavním iniciátorem celé akce – postaral se o uvedení hrobu do důstojného stavu, dovezl prsť z Německa a zorganizoval akt symbolického návratu generála Ptáka do vlasti. Bylo tedy logické, že to byl právě on, kdo schránku s prstí uložil. Korunoval tím svou aktivitu k připomenutí neprávem opomíjené osobnosti. Jedná se o velice záslužnou činnost, a tak přejme další štěstí s připomínáním osobností nejen z Klatovska.

Komorní akce na Olšanských hřbitovech se zúčastnila starostka Městské části Praha 2 a poslankyně Jana Černochová, předsedkyně Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík, archivář Státního okresního archivu Zlín Pavel Šrámek a hlavní kaplan Armády České republiky plukovník generálního štábu Jaroslav Knichal. Nechyběl štáb České televize, příbuzní generála Ptáka ani členové Československé obce legionářské v historických stejnokrojích s replikou praporu 31. střeleckého pluku československé legie v Itálii, v jehož řadách Josef Pták sloužil během první světové války.

text: br. Petr Tolar

foto: Lukáš Homola