Vyšla Kronika Velitelství zvláštních bojových útvarů 1918-1922

2. 11. 2021

Ve spolupráci Československé obce legionářské, Difrologického klubu a Nakladatelství Epocha s.r.o. vyšla na konci října nová kniha z vědecky zaměřené edice Knihovna Československé obce legionářské. Díky práci Jaroslava Špitálského se tak podařilo dokončit dílo, která započalo před více než devíti desítkami let. 

Velitelství zvláštních bojových útvarů (V.Z.B.Ú.) bylo ustanoveno výnosem Ministerstva národní obrany v pátek 29. října 1919. Od tohoto dne se v Milovicích začala psát slavná historie naší útočné vozby. Usilovná práce důstojníků V.Z.B.Ú. vedených kpt. Karlem Eichmannem umožnila přeměnu útvaru nejprve na prapor a následně i pluky útočné vozby. V únoru 1929 byl pověřen sepsáním kroniky zástupce velitele praporu útočné vozby plk. Josef Hranáč. Úkolu se ujal okamžitě, přičemž zpracoval veškerý listinný materiál, který byl k dispozici v archivu obrněných vlaků a praporu útočné vozby od roku 1919, a informace získané od zúčastněných osob. Kroniku se mu nepodařilo dokončit. Ani jeho zástupcům. Po okupaci se rozepsaná kronika dostala do soukromých rukou a díky vstřícnosti majitele ji členové Difrologického klubu mohli opsat a ofotit. Díky tomu zůstala částečně zachována. K výročí sta let od vzniku V.Z.B.Ú. jsme se rozhodli kroniku vydat a tím ji zpřístupnit všem zájemcům, přičemž je doplněna bohatými přílohami včetně stovky dobových fotografií.

Dnešním pokračovatelem jednotek útočné vozby je 73. tankový prapor „Hanácký“ Armády České republiky, pročež se křest knihy konal v předvečer státního svátku právě v jeho přáslavické posádce.

Kniha „Kronika Velitelství zvláštních bojových útvarů 1918-1922“ je k zakoupení v běžné knižní distribuci, za zvýhodněnou cenu pak u ČsOL v Muzeu československých legií (Praha, Sokolská 33).

 

spitalsky kronika velitelstvi zvlastnich bojovych utvaru 1

Titulní strana knihy „Kronika Velitelství zvláštních bojových útvarů 1918-1922“

 

spitalsky kronika velitelstvi zvlastnich bojovych utvaru 2

Obsah knihy „Kronika Velitelství zvláštních bojových útvarů 1918-1922“