Výzva členské základně k účasti na VI. manifestačním sjezdu ČsOL

18. 6. 2021

Sestry a bratři!

V letošním roce naše organizace slaví 100. výročí od svého založení. Ustavující sjezd ČsOL se konal 22. května 1921 v Národním domě na Královských Vinohradech. ČsOL patřila ke státotvorným organizacím, zastávajícím ideály demokracie a humanismu a v meziválečném Československu se stala se svými takřka 50 000 členy největší veteránskou organizací. 

V průběhu let, ve kterých byla naše organizace činná, vznikla tradice pořádání manifestačních sjezdů členstva ČsOL. K první velké veřejné manifestaci ČsOL v Praze došlo v rámci Dne legií 4. září 1921. Další manifestační sjezdy se uskutečnily v Praze v letech 1924, 1928, 1935, 1947 a 2011. V roce 1994 se v Praze konalo tzv. Celosvětové setkání členů ČsOL, jehož součástí byl rovněž průvod Václavským náměstím. V návaznosti na tuto tradici se letos 4. září 2021 v Praze uskuteční VI. manifestační sjezd Československé obce legionářské.

V minulosti jednoty vždy dbaly na to, aby byly na sjezdu zastoupeny co možná nejširším počtem svých členů. Stejně tak i my věříme, že u příležitosti takto významného výročí (podtrženého tím, že v tomto roce si 8. října připomeneme také 30. výročí znovuobnovení činnosti ČsOL na území Československa) se naši členové zúčastní v hojném počtu.

 

Program VI. manifestačního sjezdu ČsOL, sobota 4. září 2021

 

Manifestační průvod

Před 10. hod. dopolední se na Václavském náměstí seřadí účastníci průvodu, členové ČsOL z celé republiky. Čelo průvodu bude složeno z jednotek v historických stejnokrojích československých legionářů z Francie, Itálie a Ruska, v historických stejnokrojích čs. jednotek z druhé světové války, příslušníků současných Aktivních záloh AČR, praporečníků s prapory ČsOL.

Každá jednota obdrží vlastní vlajku, za kterou se budou řadit členové dané jednoty. Předsedové jednot již měli možnost nahlásit max. 5 účastníků. Nyní vyzýváme další členy jednot, kteří se mohou průvodu zúčastnit, nechť nahlásí svůj zájem. Stejně tak výzva platí pro rodinné příslušníky našich členů a podporovatele ČsOL, kteří jsou vítáni jako návštěvníci této akce.

V 10.00 hod. po krátkých zdravicích čestných hostů vyjde průvod z Václavského náměstí na trase přes Hybernskou ulici na Čestný dvůr Národního památníku na Vítkově, kde proběhne zakončení legionářského manifestačního průvodu Prahou.

 

Setkání na vrchu Vítkov

Od 14.00 hod. budou v budově Národního památníku na Vítkově zpřístupněny putovní výstavy ČsOL, probíhat budou prezentace a série odborných přednášek o historii československého vojenství. Po stranách dlouhého příjezdu k Národnímu památníku na Vítkově budou probíhat venkovní prezentace vojenské historie a setkání potomků čs. legionářů, odbojářů a válečných veteránů. Přednášky a prezentace budou zajišťovat jak odborní pracovníci ČsOL, členové ČsOL, tak členové klubů vojenské historie. Odpolední program bude ukončen v 19:00 hod.

 

Organizační informace

Prosíme všechny naše členy, kteří mají zájem se zúčastnit VI. manifestačního sjezdu ČsOL, aby nám dali svůj zájem vědět prostřednictvím tohoto online formuláře. Díky tomu budeme moci připravit dostatečné zázemí, kapacity pro občerstvení atp.

 

Pro bližší informace se obracejte na asistentku Sekretariátu ČsOL ses. Marcelu Tolarovou na e-mailu sekretariat@csol.cz.

 

ČsOL 100 let logo pro hlavičku RGB