Vzpomínka na letce

30. 7. 2021

V sobotním podvečeru 24. července 2021 se u pomníku letců praporčíka Viktora Hrivíka a poručíka Jozefa Zetka v Nových Kestřanech uskutečnila vzpomínková pietní akce. V letošním roce jsme si připomněli 93. výročí od jejich tragické smrti. Oba letci zahynuli při výcvikovém nočním letu 20. července 1928, když stroj ztratil orientaci a došlo mu palivo. Při pokusu o přistání stroj havaroval a oba letci zahynuli. Na místě tragédie byl v roce 1932 Masarykovou leteckou ligou postaven pomník. 

Iniciátorem opravy pomníku k 90. výročí tragické události v roce 2018 byl Ing. Stanislav Dobeš z Nových Kestřan, který v dané věci oslovil a přizval k účasti na obnově pomníku obce Dobev, Štěkeň, Kestřany a Čejetice, spolek I. ETALON, z. s., Jednotu Československé obce legionářské v Písku, Základní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu Písek a Sbor dobrovolných hasičů Nové Kestřany a Písek. Dobrá věc se podařila a dne 20. července 2018 byl pomník po opravě znovu odhalen.

Letošní pietní akce se opět zúčastnili hlavní aktéři obnovy pomníku v čele se Stanislavem Dobešem, zástupci již zmíněných spolků, starostové zmíněných obcí, krajští zastupitelé Jihočeského kraje Pavel Hroch a Petr Kalina, poslanec PSP ČR Roman Kubíček, senátoři za senátní obvody Jihočeského kraje Jaroslav Větrovský a Tomáš Fiala, zástupci KVV AČR a strakonické posádky AČR. Akce se dále zúčastnili občané obcí Nové Kestřany, Dobeve a dalších.

Akci zahájily opakované přelety členů Aeroklubu Prachatice, kteří startovali z letiště ve Strunkovicích. Přelety zajistila předsedkyně Jednoty ČsOL v Písku ses. Eva Veselá. Organizaci pietního aktu zajistil místopředseda Jednoty ČsOL v Písku br. Jaroslav Pospíšil. Pietním aktem provázel a akci moderoval Martin Lanc. V závěru pietního aktu byly předány Pamětní plakety písecké legionářské jednoty a diplomy, jejichž vznik inicioval Ruda Peleška. Pamětní plaketa č. 1 byla udělena dne 16. června 2021 SDH Písek za práci v boji s nemocí covid-19 v Písku u příležitosti Výroční členské schůze Jednoty ČsOL v Písku a setkání s novodobými veterány AČR. Plaketu převzal velitel písecké jednotky SDH Lukáš Nebes. Pamětní plaketu č. 2 obdržel při pietním aktu v Nových Kestřanech Stanislav Dobeš za obnovení pomníku vojenským letcům Viktoru Hrivíkovi a Jozefu Zetkovi. Dále byly pamětní plakety uděleny Jednotce SDH Nové Kestřany, kterou převzal Petr Větrovec za mimořádné nasazení při pandemii covid-19 a za pomoc při obnově pomníku a jeho znovu odhalení, Aeroklubu Prachatice za výtečnou aviatickou podporu při znovu odhalení pomníku letců a jeho propagaci.

V závěru pietního aktu se uskutečnilo přátelské setkání účastníků pietní akce v místním hostinci v Nových Kestřanech. Všem organizátorům i zúčastněným patří poděkování za to, že si o v prázdninovém čase našli čas a přišli si připomenout tuto tragickou událost.

text: br. Zdeněk Říha

foto: ses. Eva veselá, Pavel Šnorek